woensdag 18 oktober 2017
Top wit Top FN

Steeds minder animo voor hbo tuinbouwopleidingen

Steeds minder animo voor hbo tuinbouwopleidingen

Het aantal hbo-geschoolde werknemers in de sector glastuinbouw daalde de afgelopen jaren van 15 naar 9 procent. Van de nieuwe werknemers is nog maar 14 procent hbo-opgeleid, tegen 22 procent enkele jaren geleden. 

,,Omdat glastuinbouwbedrijven groeien, is er juist steeds meer behoefte aan hbo-geschoolde mensen’, aldus Jeroen Verweij tegen het AD. Jeroen Verweij is coördinator van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw, een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties. ,,Door de schaalvergroting in de tuinbouw is er meer behoefte gekomen aan middenkaderfuncties. Mensen die leidinggeven, personeelszaken doen, marketing", somt hij op. ,,Vroeger regelde een teler zelf alles, maar dat gaat niet meer."

Volgens Jeroen Verweij neemt ook in het mbo de animo voor een glastuinbouwstudie af. ,,De vergrijzing is in de gehele sector groot.”

Bij Lentiz MBO Westland merken ze echter dat het aantal aanmeldingen voor de meeste tuinbouwstudies inmiddels is gestabiliseerd. ,,En de aanmeldingen voor de opleiding Business & management en Horti Technics zijn zelfs toegenomen. We verwachten dat de Horti Campus ook voor een toename van studenten zorgt.”

Ouders
Hoe komt het toch dat er niet duizenden jongeren staan te popelen om een tuinbouwopleiding te volgen? Jeroen Verweij: ,,Het zit hem in het imago van de glastuinbouwsector; dat is nog steeds niet al te best. Daarom denk ik dat de Greenport Horti Campus in het Westland - waar bedrijven nauw mee samenwerken- zeker kan bijdragen om dit beeld te veranderen. Als ouders met hun kind meegaan naar open dagen en zien dat je van tuinbouw geen vieze vingers meer krijgt en dat hun kind juist met nieuwe innovaties in de techniek bezig is, hopelijk stimuleren ze hun kind dan om een tuinbouwopleiding te volgen.”

Dit schooljaar is er subsidie beschikbaar voor maximaal vijftig studenten. Subsidie wordt verstrekt aan de werkgever voor werknemers die nog geen hbo-diploma hebben. 

 

 

bron: AD.nl
foto: HAS

 


25-07-17 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

GardenConnectaugnov2017


Overig nieuws2017 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS