maandag 25 maart 2019
Topbanner Kubo Dummen Orange Top Flower Trials

Er wordt nog steeds shit in Westlands water geloosd

Er wordt nog steeds shit in Westlands water geloosd

Omdat er in Westland nog steeds verboden bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater worden geloosd, gaan LTO Glaskracht, Delfland en de gemeente Westland de waterkwaliteitscijfers vaker evalueren én ingrijpen. De kwaliteit van het beheergebied van Delfland is in 2017 flink verbeterd, maar over middelen wordt niet gesproken.

Afgelopen week werden de cijfers over 2017 gepresenteerd: ,,Het zijn mooie cijfers over 2017, écht een trendbreuk’’, zegt Ulbe Spaans, fractievoorzitter van GroenLinks Westland, die in de gemeenteraad misschien wel de grootste strijder is voor een betere waterkwaliteit. ,,Maar we hebben nog geen gedetailleerde cijfers gezien, dus het moet allemaal nog blijken.’’

Die cijfers zijn er wel. Want de hoogste overschrijdingen kwamen vorig jaar nog steeds onder meer van het middel dichloorvos - een insecticide - dat al sinds 2012 verboden is. En een bestrijdingsmiddel met de meeste normoverschrijdingen is onder meer carbendazim. Dat is een schimmelbestrijder die sinds 2016 niet meer gebruikt mag worden.

,,Ondanks alle jubelstemming wordt er dus nog steeds shit gebruikt’’, baalt Spaans. ,,Het kan zijn dat die middelen heel lang in het water zitten, maar het zijn nog steeds torenhoge overschrijdingen, dus er móeten nieuwe lozingen zijn, dat kan niet anders. Wat mij betreft gaan we dik inzetten op het handhaven op verboden middelen.’’

Dat is ook precies wat LTO, het waterschap en de gemeente beogen met de frequentere evaluaties. ,,Als we op basis van deze cijfers constateren dat de waterkwaliteit in een gebied achteruit gaat, dan grijpen we in dat gebied in’’, zegt Jacco Vooijs, voorzitter van LTO Glaskracht Westland. ,,We gaan dan in gesprek met ondernemers om te achterhalen wat de oorzaak is van de verminderde waterkwaliteit en maken verbeterafspraken.’’

Als er nieuwe lozingen zijn, dan keurt LTO dat ten zeerste af, vervolgt Vooijs. ,,Handhaving is in dat opzicht van groot belang. Maar ook omdat het middelen zijn die langzaam afbreken, kun je ze nog lang tegenkomen. Westland is een gebied met historie en die kun je niet zomaar ongedaan maken.’’

LTO zet samen met het Hoogheemraadschap de komende jaren in op de gebiedsgerichte aanpak. Vooijs: ,,Per polder gaan we met ondernemers aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren. Binnen deze aanpak starten we binnenkort ook met het onderdeel ‘participatief’ meten. Ondernemers meten dan in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland de waterkwaliteit om de sloot schoon te houden. 

bron: AD


12-03-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Hepke - Team Westland


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS