maandag 25 maart 2019
Dummen Orange Top Flower Trials Topbanner Kubo

Vlaamse en Limburgse glastuinbouw innoveert door co-creatie met koolstofarme Hightech

Vlaamse en Limburgse glastuinbouw innoveert door co-creatie met koolstofarme Hightech

Twaalf bedrijven en kenniscentra uit Nederlands Limburg en Vlaanderen slaan de handen ineen om de glastuinbouw in deze regio's verder te versterken. Zij gaan samenwerken aan innovaties rondom energieverbruik, minder CO2 uitstoot en efficiënte omgang met hulpbronnen. Het consortium heeft hiervoor een Europese subsidie ontvangen en is daarbij intensief ondersteund door de provincie Limburg en de provincie Antwerpen. Het traject voor het project 'Glastuinbouw Innoveert door Co-creatie met koolstofarme Hightech (GLITCH) loopt van juni 2018 tot medio 2021.

Ondernemers in de glastuinbouwsector die willen innoveren hebben ervaren dat veel innovaties alleen mogelijk zijn door samenwerking met stakeholders in de keten, eindklanten en eindgebruikers in samenwerking met kennisinstellingen. Het project GLITCH speelt hierop in en benadrukt het belang van co-creatie én slimme cross-overs: telers, technologiebedrijven en onderzoeksinstellingen werken samen aan innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teeltsystemen en technieken.

In het project draait het om het innovatieproces zelf. Concreet betekent dit bijvoorbeeld de doorontwikkeling van een dagschermsysteem met een hoge lichttransmissie en een goede isolatiewaarde. Ook wordt de meerlagenteelt in kaart gebracht via teeltproeven op aardbei en komkommer en wordt gewerkt aan een optimalisatie op gebied van het belichtingsregime in de tomatenteelt. Tijdens dit proces wordt een route uitgewerkt om glastuinbouwbedrijven te helpen om een co-creatieve en koolstofarme innovatie uit te werken tot een marktconform, concurrerend en rendabel eindproduct.

Proefstation voor de Groenteteelt, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Proefcentrum Hoogstraten, Thomas More, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent uit Vlaanderen en Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Maurice Kassenbouw, Environmental Monitoring Systems en Brightlands Campus Greenport Venlo uit Limburg participeren in het GLITCH project.

Op een totaal budget van 4,3 miljoen euro levert Interreg Vlaanderen Nederland een bijdrage van 2,15 miljoen euro.

Bron: INTERREG


12-03-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

VvdW Bart


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS