maandag 25 maart 2019
Dummen Orange Top Flower Trials Topbanner Kubo

Nieuw consumenten segmentatieonderzoek van start

Nieuw consumenten segmentatieonderzoek van start

Het laatste volledige segmentatieonderzoek in de sector dateert alweer van 2014. Hoog tijd dus om opnieuw in kaart te brengen welke gemeenschappelijke waarden consumenten hebben als het gaat om bloemen en planten.

Sinds 2014 werken Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en VGB nauw samen op het gebied van consumenten segmentatie voor bloemen en planten. De uitkomsten van het onderzoek in 2014 hebben de organisaties de afgelopen jaren geholpen om de juiste strategische beslissingen te nemen en om marketingbudgetten zo effectief mogelijk in te zetten. De tijdens zijn echter veranderd. Met een economische crisis die grotendeels achter de rug is, verdere digitalisering en een Brexit die voor de sector een grote impact kan hebben, is de noodzaak voor een nieuw onderzoek volgens de drie partijen evident.

Middels een aanbestedingstraject is gezocht naar een nieuw bedrijf om dit segementatieonderzoek op te zetten. Uit vier bedrijven is uiteindelijk gekozen voor Glocalities, het internationale onderzoeksprogramma van Motivaction. Zij maken de segmentatie en combineren de uitkomsten van dit onderzoek met hun omvangrijke wereldwijde data waardoor de segmentinformatie erg rijk aan inzichten wordt.

Glocalities krijgt de opdracht om een volledige segmentatie uit te voeren voor Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het onderzoek zal ook op regio-niveau inzichten geven. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in kwartaal 3 van 2018 beschikbaar zijn.

Met de keuze voor Glocalities is er sprake van een onvermijdelijke trendbreuk in de systematiek en segmentbenaming. Deze was onvermijdelijk omdat er twee belangrijke verbeteringen moeten worden doorgevoerd ten opzichte van het voorgaande segmentatieonderzoeken; de leeftijdscategorie van consumenten is opgetrokken naar 70+ en de tuinplantencategorie is geïntegreerd in het onderzoek.

 


13-03-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Hepke - Team Westland


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS