woensdag 17 juli 2019
Top VvdM OZ Export via TFC TOP BLUEROOTS

Friesland krijgt eerste Honey Highway

Friesland krijgt eerste Honey Highway

Op initiatief van Rijkswaterstaat, de Elfwegentocht en Deborah Post van het initiatief Honey Highway wordt in de eerste Honey Highway van Friesland aangelegd in de berm van de N32. De Honey Highway krijgt een oppervlakte van 10.000 m2.

Het gras is afgemaaid, de kleigrond is gefreesd en op 25 april wordt deze door ongeveer 25 studenten ingezaaid met streekeigen wilde bloemenzaden. “Rijkswaterstaat stelt de grond beschikbaar en maakt dit in orde hiermee vergroten we de biodiversiteit en zorgen we zo voor een duurzamere samenleving”, aldus Jan Jozeph Dalstra van Rijkswaterstaat. “Met Honey Highway levert de berm nectar en stuifmeel van streekeigen bloemen en dat is voedsel voor de inheemse wilde bijen, Nederlandse honingbijen, maar ook hommels, vlinders en andere insecten,” legt Deborah Post uit.

Vol trots en enthousiasme zorgen studenten van Van Hall Larenstein en Nordwin dat Rijksweg N32 ter hoogte van Wirdum bij de pompeblêdvijver een prachtige bloemenberm gaat worden. Zij hebben onderzoek verricht naar bodem en streekeigen wilde bloemensoorten voor bijen en advies gegeven voor de grondbewerkingen.

Een Honey Highway vraagt wel iets van de omgeving en de groenbeheerders. “De studenten en inwoners van het dorp Wirdum die zij gesproken hebben zijn enthousiast,” aldus Deborah en Jan Jozeph. 

Honey Highway
Er is veel groen in Nederland, maar er zijn te weinig bloemen. Honey Highway is een initiatief van biologisch-dynamisch imker Deborah Post. Zij wil iets doen aan de massale bijensterfte in Nederland. Mensen hebben bijen immers nodig. Ze staan aan het begin van onze voedselketen. Door bermen van Rijkswegen en Provinciale wegen en dijken in te zaaien met meerjarig streekeigen wild bloemenzaad met 44 soorten wordt een blijvend paradijs voor bijen gecreëerd.

Elfwegentocht
Alle hogescholen in Friesland doen mee met de Elfwegentocht, het plan om heel Friesland twee weken fossielvrij te laten reizen van 1-14 juli. De Elfwegentocht is erg blij met het Honey Highway omdat studenten zo niet alleen helpen met duurzaam reizen, maar ook zorgen voor een duurzamere infrastructuur.
 


24-04-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

BoN


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS