zondag 8 december 2019
Top Dillewijn Zwapak FN TOP add

CBS experimenteert met sensordata uit de land- en tuinbouw

CBS experimenteert met sensordata uit de land- en tuinbouw

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is steeds weer op zoek naar nieuwe databronnen en andere manieren van data verzamelen. Met de komst van de precisielandbouw en het gebruik van sensoren doet het nu onderzoek naar mogelijkheden om deze data op een innovatieve manier rechtstreeks bij agrariërs te verzamelen voor het maken van land- en tuinbouwstatistieken.

Nederlandse land- en tuinbouwers gebruiken steeds vaker sensoren, bijvoorbeeld om de gesteldheid van de bodem te monitoren of te kijken hoe gewassen zich ontwikkelen. Het grote voordeel van deze zogenaamde precisielandbouw, waarbij agrariërs proberen meer inzicht te krijgen in allerlei factoren die de groei van hun gewas beïnvloeden, is dat zij er de opbrengst van hun grond mee vergroten en de kwaliteit van hun producten verbeteren tegen minimale kosten.

Methodoloog Ger Snijkers van het CBS: ‘Wij sluiten aan bij deze ontwikkelingen en bekijken nu met een team van onderzoekers in hoeverre de data die landbouwers dagelijks verzamelen, bruikbaar zijn voor het maken van onze landbouwstatistieken. Dat heeft een aantal voordelen, zowel voor het CBS als de agrariërs. Ook zoeken we samenwerking met externe partijen op dit gebied.’

Op papier lijkt het idee om deze nieuwe data te gebruiken eenvoudig, maar in de praktijk zijn privacy en het vertrouwen dat er veilig met de data wordt omgegaan essentiële punten om rekening mee te houden. Uiteindelijk heeft CBS alle betrokkenen kunnen overtuigen dat dit bij hen als onafhankelijke partij gegarandeerd is.

Snijkers benadrukt dat dit onderzoek een allereerste verkenning is. ‘We staan nog aan het begin en hebben nu een eerste proof of concept. We zien mogelijkheden, maar er zijn ook nog de nodige uitdagingen. We willen ons netwerk uitbreiden - ook buiten de landbouwsector - en graag in contact komen met bedrijven om samen te werken, bijvoorbeeld met bedrijfsorganisaties die expertise op dit gebied hebben. Door het combineren van verschillende expertises denken we de dataficatie van de landbouw en het bedrijfsleven een stap verder te kunnen brengen.’

Samenwerken met het CBS op het gebied van sensordata in het bedrijfsleven, de landbouw, tuinbouw of een andere sector? Neem dan contact op met Ger Snijkers: samenwerken@cbs.nl
 


05-04-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

1 Schoneveld Breeding Feestdagen


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS