donderdag 9 april 2020
FN TOP add FN TOP logo

FloraHolland behaalt bescheiden positief resultaat over 2018

FloraHolland behaalt bescheiden positief resultaat over 2018

Royal FloraHolland heeft over het boekjaar 2018 een bescheiden positief resultaat behaald van € 319.000. De maatregelen die het afgelopen jaar genomen zijn, ter verbetering van de dagelijkse dienstverlening en de focus op de kernactiviteiten hebben volgens CEO Steven Schilfgaarde hun vruchten afgeworpen. De klanttevredenheid is hierdoor volgens de CEO sterk verbeterd. De vele miljoenen die hiermee gepaard zijn gegaan, hebben de winst echter ook flink gedrukt. Dit blijkt uit het op 15 april gepubliceerde jaarverslag van de veiling.

In totaal werden vorig jaar 12,1 miljard bloemen en planten verhandeld tegen een productomzet van € 4,65 miljard. Dit was een lichte daling van 0,8% ten opzichte van 2017. De warme zomer in Europa en de koude weersomstandigheden in de belangrijkste productiegebieden in Afrika vormen een verklaring voor de lichte daling van de productomzet. De gemiddelde prijzen waren in 2018 licht hoger dan in 2017.

Uit het jaarverslag blijkt tevens dat de veiling door efficiencyverbeteringen aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd heeft. De totale operationele kosten zijn in 2018 met 4,1% gedaald tot € 282 miljoen. In 2018 is in totaal € 80 miljoen geïnvesteerd in onder meer digital, vastgoed en logistieke middelen.

Verbetering van de dienstverlening was afgelopen jaar één van de prioriteiten. Terwijl de eerdere directie besloot afscheid te nemen van honderden medewerkers, zijn er afgelopen jaar juist weer veel medewerkers in vaste dienst genomen. Ook is er flink geïnvesteerd in koel- en opslagruimte voor verse bloemen voor handelaren, die van daaruit hun producten naar klanten brengen.

Volgens CFO David van Mechelen staat FloraHolland er financieel goed voor en zijn de financiële ratio's op niveau, met 27,2% voor solvabiliteit en 55,7% voor risicodragend vermogen. "Er zijn nog voldoende mogelijkheden om de efficiency van onze bedrijfsvoering en processen verder te optimaliseren. Dat is nodig, omdat we ons strategisch programma de komende jaren verder gaan uitrollen en dus blijven investeren en innoveren. Tegelijkertijd willen we aan het eind van het jaar steeds een positief resultaat laten zien.", aldus de CFO.

 

15-04-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

1. Perfect Plants


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS