woensdag 18 september 2019
FN TOP logo FN TOP add

WUR en Glastuinbouw Nederland stellen tripsherkenningskaart beschikbaar

WUR en Glastuinbouw Nederland stellen tripsherkenningskaart beschikbaar

Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland hebben een tripsherkenningskaart opgesteld voor de veertien belangrijkste trips soorten in de Nederlandse glastuinbouw. Duidelijke foto’s van de verschillende trips soorten alsmede detailfoto’s voor duidelijke herkenning zijn hierin opgenomen. Tevens is het uiterlijk, het schadebeeld, de levenswijze en de waardplantenreeks beschreven. De tripsherkenningskaart is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Financiering van de tripsherkenningskaart heeft plaats gevonden via Stichting Programmafonds Glastuinbouw.

Trips is al jarenlang een van de grootste bedreigingen voor de Nederlandse sierteelt on-der glas. Voor de bestrijding van trips is het belangrijk te weten om welke soort het gaat. Biologische bestrijders werken bijvoorbeeld niet altijd goed tegen alle soorten trips en ook kan de chemische bestrijding tegen de ene soort beter werken dan tegen de andere.

De laatste jaren is de glastuinbouw geconfronteerd met de introductie van nieuwe tripssoorten. Naast de exoten zijn er ook inheemse trips soorten die regelmatig in kassen voorkomen.Door een betere herkenning en met meer kennis over de levenswijzen kan de aanpak van de verschillende trips soorten gerichter en effectiever plaatsvinden. 

De tripsherkenningskaart is hier te downloaden.

 


26-04-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

FT Fotos


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS