woensdag 18 september 2019
FN TOP logo FN TOP add

KNPV waarschuwt voor effect kringlooplandbouw op beheersing plantenziekten en – plagen

KNPV waarschuwt voor effect kringlooplandbouw op beheersing plantenziekten en – plagen

“Kringlooplandbouw heeft effecten op de introductie en beheersing van plantenziekten en – plagen. Daar moeten we samen goed over nadenken!” Dit betoogde Willem Jan de Kogel, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) bij aanvang de KNPV-bijeenkomst ‘Kringlooplandbouw en Plantenziekten’. Aan het eind van de bijeenkomst stond die waarschuwing nog recht overeind: er zijn kansen én zorgen.
Kringlooplandbouw staat volop in de belangstelling. In recente beleidsplannen en visies vormt kringlooplandbouw de toekomst. Maar wat betekent dit voor de introductie en beheersing van plantenziekten en –plagen? Verschillende sprekers droegen vanuit hun vakgebied voorbeelden aan.

Kringlooplandbouw draait op het principe dat alle biomassa optimaal gebruikt wordt. De reststromen van de ene keten zijn de grondstoffen voor een andere keten. Zo wordt bijvoorbeeldvoedsel dat wij niet meer eten als diervoer gebruikt. Om tot zo’n circulair landbouwsysteem te komen, hebben we een transitie nodig waarin plantaardige en dierlijke productieketens slim aan elkaar worden geknoopt.

Een aspect van kringlooplandbouw is dat akkerbouwers en veehouders meer gaan samenwerken en aan ‘grondruil’ doen. Vaak gebeurt dat nu uit opportunisme, bijvoorbeeld een financiële opbrengst, zo vertelde Eric Hees (CLM). Hij pleitte voor meer diepgang in het samenwerkingscontract, zodat het voor beide partijen interessanter wordt te investeren in de kwaliteit van de bodem, en daarmee is de plantgezondheid te verbeteren. In de praktische uitvoering en in de gewasrotatie liggen nog wel uitdagingen.

Gewasrestmanagement
Gewasresten kunnen juist de bron zijn van (nieuwe) problemen met plantenziekten en -plagen, liet Jürgen Köhl (WUR) zien. “Veel pathogenen overleven en vermeerderen op gewasresten”, was zijn waarschuwing. Köhl presenteerde onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat ‘gewasrestmanagement’ duidelijk van invloed kan zijn op het tegengaan van plantenziekten en –plagen. Volgens Köhl zou dit bij het sluiten van kringlopen een aandachtspunt moeten zijn.

Biodiversiteit
Marleen Riemens (Proeftuin PAET-WUR) wees erop dat moderne technieken, zoals precisielandbouw en screening op pathogenen, nieuwe kansen bieden om te werken aan robuuste productiesystemen die bestand zijn tegen klimaatverandering en tegen plantenziekten en -plagen. Hierbij is ruimte voor biodiversiteit en natuurlijke vijanden onmisbaar, stelde Guido Sterk (IPM Impact). “Meer biodiverse systemen zijn stabieler en sterker tegen ziekten en plagen. Dat vergroot de kans op circulaire land- en tuinbouw met gezonde planten”, aldus Sterk.

foto: Thinkstock
 


21-05-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen Move2Catch


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS