donderdag 12 december 2019
FN TOP logo FN TOP add

Secretaris-generaal Jan Kees Goet onder indruk van Greenport West-Holland

Secretaris-generaal Jan Kees Goet onder indruk van Greenport West-Holland

Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bracht woensdag 3 juli met een kleine delegatie een werkbezoek aan onder meer OK Plant, Tomatoworld en World Horti Center. Burgemeester Bouke Arends van gemeente Westland verwelkomde secretaris-generaal Goet in het World Horti Center

De secretaris-generaal toonde zich onder de indruk van de samenwerking binnen Greenport West-Holland en de internationale ambities van het regionale tuinbouwcluster: "De tuinbouw is een drijvende kracht op het gebied van innovatie. Dat blijkt onder meer uit het Tuinbouwakkoord. Tegelijk heeft de tuinbouw enorme uitdagingen, onder meer op het gebied van internationalisering."

Tijdens het werkbezoek werden enkele thema's uit het Nationaal Tuinbouwakkoord belicht door ondernemers en experts uit het tuinbouwcluster, zoals het EnergieAkkoord, de Human Capital Agenda, het Innovatiepact, duurzame gewasbescherming, circulaire economie (biobased) en de WaterAmbitie.

Vorig jaar lanceerde minister Schouten haar visie op de toekomst van de land- en tuinbouw. Onlangs volgde het bijbehorende realisatieplan. Hierbij staat de omslag naar kringlooplandbouw centraal. De Greenports geven al volop invulling aan deze visie, eerder met de Nationale Impulsagenda Greenport 3.0 en inmiddels via de uitvoering van de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030, waarbij het ministerie ook nadrukkelijk betrokken is.

foto's: Greenport West-Holland 


04-07-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

1 Trade Fair fotos


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS