zondag 31 mei 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

Promotieplan 365 dagen bloemen in november opnieuw in stemming

Promotieplan 365 dagen bloemen in november opnieuw in stemming

Op donderdag 7 november 2019 krijgt het promotieplan voor seizoensbloemen een tweede kans. Voorafgaand aan de Trade Fair Aalsmeer stemmen de kwekers van seizoensbloemen voor de tweede keer stemmen over de voortgang van de promotiecampagne ‘365 dagen bloemen’. Afgelopen mei behaalde het plan niet de vereiste meerderheid. Begin juni werd door de FPC's echter unaniem besloten om het plan, in aangepaste vorm, opnieuw in stemming te brengen.

Het aanpassen betreft vooral de inning van de gelden. De huidige wijze van innen waarbij een vast percentage afgedragen wordt over de volledige omzet, werd vooral door enkele grote telers niet gewaardeerd. Zij zijn van mening dat ze voor eht bedrag wat zij betalen, te weinig promotie terug zien. In het plan wat nu in stemming gebracht wordt, is nu voor een staffelformule gekozen, zoals bij het betalen van veilingprovisie. Om de inning formeel te kunnen aanpassen is goedkeuring nodig van het bestuur en de RVC van Royal FloraHolland. Deze goedkeuring is afgelopen week gegeven.

Hoe de inning er precies uit gaat zien en over welke percentage gesproken wordt, is nog onbekend. De FPC's gaan hier de komende weken eerst met telers over in gesprek. In deze gesprekken wordt uitleg gegeven over de inning en wordt getoetst hoe de achterban denkt over de inning en het bijbehorende promotieplan ‘365 dagen bloemen’. 

De huidige campagne ’365 dagen bloemen’ loopt nog tot zomer 2020. Alle lopende en en geplande activiteiten gaan dus ook sowieso door tot die tijd. De promotiecampagne ‘365 dagen bloemen’ is het initiatief van 2.200 seizoensbloemenkwekers van ‘overige’ bolbloemen, zomerbloemen en snij-, bes- en trekheesters in samenwerking met Royal FloraHolland. 


16-09-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS