donderdag 16 juli 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

Doek valt voor Nationale Zomerbloemententoonstelling

Doek valt voor Nationale Zomerbloemententoonstelling

De 34e editie van de Nationale Zomerbloemententoonstelling in de Oude Kerk in Naaldwijk krijgt geen vervolg meer. Dit heeft het bestuur van de Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling tijdens de laatste vergadering besloten. Dit beslissing is gevallen op basis van een gebrek aan vrijwilligers op een aantal belangrijke sleutelposities in de organisatie en het wegvallen van een aantal grote financiële sponsors. "Ook is het door gebrek aan financiële middelen niet mogelijk het tekort aan bestuurlijke vrijwilligers met professionele krachten in te vullen, zodat doorgaan en verder ontwikkelen mogelijk zou zijn geweest", laat het bestuur weten.

“We hebben al enige tijd vacatures openstaan op sleutelposities binnen de organisatie en er zullen er in de nabije toekomst nog een aantal volgen. Het is ons tot op heden niet gelukt om de openstaande posities weer in te vullen. Daarbij komt ook dat in de verschillende werkgroepen van de organisatie eveneens vacatures zijn ontstaan en de organisatie geheel afhankelijk is van vrijwilligers. Terwijl er tijdens de opbouw van de tentoonstelling veel vrijwillige handen beschikbaar zijn, lukt het ons niet om juist op cruciale plaatsen in de organisatie voor nieuwe vrijwilligers te zorgen. Tijdens de afgelopen editie zijn met heel veel inspanning alle ontstane leegtes ingevuld en het resultaat mocht er in de vorm van een mooie tentoonstelling, gelukkig weer zijn”, aldus voorzitter Arnold Hordijk.

Naast een gebrek aan vrijwiligers heeft het bestuur ook te maken met het wegvallen van een aantal belangrijke financiële sponsors. Hier is nog geen nieuwe invulling voor gevonden en met het vooruizicht dat de helft van het benodigde budget van € 75.000,- niet ingevuld kan worden, ziet het bestuur geen ander keuze. Meerjaren afspraken met partijen als Rabobank, Stimuflori en Hagelunie, lopen ook eind 2020 af.

Momenteel beschikt de organisatie nog over enige reserve, maar die is volgens het bestuur volstrekt onvoldoende om een hele tentoonstelling in zijn huidige vorm te financieren en een professionalisering van de personele bezetting te realiseren. De organisatie gebruikt de komende maanden om alle zaken, zowel financieel als organisatorisch af te ronden.


21-10-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

TE HUUR TE KOOP


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS