donderdag 28 mei 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

Wijziging transitievergoeding

Wijziging transitievergoeding

Met de Wet Arbeidsrecht in Balans vernadert per 1 januari 2020 ook de berekening van de transitievergoeding. De aanpassingen op dit punt hebben tot doel om de verschillen tussen de contractvormen te verminderen en zouden eventuele drempels voor het aangaan van een vast contract moeten wegnemen.

Wat verandert er nu precies? Vanaf 1 januari 2020 bestaat recht op een transitievergoeding vanaf dag één van het dienstverband. Heb je iemand voor bepaalde tijd in dienst en wil je de arbeidsovereenkomst niet verlengen? Dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Nu heeft een werknemer pas recht op een transitievergoeding als het dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd. 

Per 1 januari 2020 heb je recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Vanaf 1 januari 2020 is de berekening eenvoudig. De transitievergoeding is dan gelijk aan 1/3 maandsalaris maal het aantal dienstjaren. De kans bestaat dat je voor dezelfde werknemer in 2020 een veel lagere transitievergoeding betaalt dan in 2019.

Momenteel bestaat er een recht op compensatie bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 januari 2020 hebben kleine ondernemers met minder dan 25 werknemers ook recht op een compensatie bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte of pensionering. De compensatie kan worden aangevraagd bij het UWV. 

Bron: www.Floranews.com
Leandra de Boef | 01-11-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS