donderdag 9 april 2020
FN TOP add FN TOP logo

Scholen en bedrijven ontwikkelen samen lesmateriaal over Het Levende Gebouw

Scholen en bedrijven ontwikkelen samen lesmateriaal over Het Levende Gebouw

Scholen en bedrijven in de groensector gaan samen lesmateriaal ontwikkelen over het VHG-concept Het Levende Gebouw. Gisteren werd daarvoor op initiatief van Branchevereniging VHG de aftrap gegeven. Bij het project zijn vier onderwijsinstellingen en vier VHG-lidbedrijven betrokken.

Doel van de samenwerking is om het succesvolle VHG-concept voor Het Levende Gebouw, dat VHG in mei 2019 introduceerde, op een goede manier te integreren in het beroepsonderwijs. Al eerder werkten bedrijven en onderwijsinstellingen samen aan lesmateriaal. Zo werd vorig jaar het keuzedeel Onderhoud Sportvelden en Golfbanen gelanceerd voor leerlingen in het mbo die zich willen specialiseren.

De handleiding Het Levende Gebouw gaat over groen op, aan en in gebouwen. Het is een boekwerk vol inspirerende ideeën voor prettige groene gebouwen. Gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

De groenbedrijven kunnen inhoudelijke kennis aanleveren voor het lesmateriaal en praktijkdagen invullen. Ook kunnen ze aangeven welke kennis en vaardigheden nodig zijn binnen dit vakgebied. De ondernemers voorzien een aanzienlijke groei van opdrachten als het gaat om groen in, op, aan en bij gebouwen. Daarvoor zijn verschillende typen groenprofessionals nodig. Voor de aanleg van groendaken bijvoorbeeld, is kennis van bouw- en installatietechniek van belang, terwijl de onderhoudsmedewerker die interieurbeplanting verzorgt, moet beschikken over ‘softskills’ zoals tact en mondelinge communicatieve vaardigheden. Het lesmateriaal zou niet alleen gericht moeten zijn op de studenten in de reguliere opleidingen, maar zeker ook op de groeiende groep zij-instromers waarmee de bedrijfstak te maken heeft.

De onderwijsinstellingen werken graag mee aan de ontwikkeling van dit lesmateriaal. Zij zoeken naar een betere profilering van de groenopleidingen om meer studenten naar deze opleidingen te leiden. Het Levende Gebouw kan hierin een belangrijke rol spelen, aangezien het concept jongeren aanspreekt die geïnteresseerd zijn in ‘techniek en groen’.

VHG faciliteert de samenwerking vanuit haar doelstelling als branchevereniging om samen met onderwijs en bedrijfsleven te zorgen voor goed groen onderwijs. Dat gebeurt onder andere binnen de negen Groene Hotspots die verspreid over Nederland worden opgezet: een verregaande krachtenbundeling op regionaal niveau tussen het groene onderwijs en het bedrijfsleven om samen te komen tot verdere ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs.

 


29-01-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS