maandag 25 mei 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

Bloemvorm is essentieel voor perfecte roos

Bloemvorm is essentieel voor perfecte roos

Vrijdag 21 februari werd de balans opgemaakt voor de rozen in het onderzoek naar een perfecte roos onder LED belichting. Onderzoeker Arie van Gelder van Wageningen Research & University (WUR) legt uit dat het gewas voor dit onderzoek al bijna zeven jaar oud en daarom kon een vergelijking gemaakt worden tussen de prestaties van de afgelopen drie jaren dat er onder LED is geteeld.

De kwaliteit van de Red Naomi is volgens de bevindingen van Van Gelder de laatste winter duidelijk het beste van de drie jaren, al is de lichtbenutting momenteel wel iets minder dan in 2017. Zo is de knopgrootte van Red Naomi duidelijk toegenomen en wordt de vorm van de bloem positief gewaardeerd. Voor Avalanche kan de vergelijking over meerdere jaren niet worden gemaakt, omdat dit gewas nog geen twee jaar oud is en de winter 2018-2019 een relatief jong gewas betrof. Van Gelder merkt op dat bij Avalanche de knop aan de kleine kant blijft, vast in elkaar zit en spits is. "Iets wat in november ook al werd opgemerkt. In combinatie met het wat ‘flapperig’ loskomen van de buitenste kroonbladeren is de waardering voor de bloem matig."


"De taklengte en het takgewicht bij beide cultivars heeft een dip gekend in de periode eind december/begin januari, omdat in november er een te hoge etmaaltemperatuur is gerealiseerd in verhouding tot het beschikbare licht. Voor Valentijnsdag was dit gelukkig weer hersteld. Het afgelopen jaar is er gemiddeld minder met de OPAC’s verwarmd en meer met de buizen. Er is meer warmte gebruikt dan in 2017 en 2018, maar nog steeds minder dan aan energie is verzameld tijdens het koelen. De hoeveelheid gebruikte CO₂ is sterk afhankelijk van het niveau waarop wordt gedoseerd. Als gestreefd wordt naar 1200 ppm is het verbruik door de hogere lek verliezen duidelijk veel hoger dan bij een streefniveau van 1000 ppm."

Houdbaarheid
Over de gewasgezondheid konden de telers volgens Van Gelder tevreden zijn. Er is weinig meeldauw op het gewas aanwezig, waardoor de spuitfrequentie verlaagd kon worden naar eens per zeven dagen. Van de plagen was spint het duidelijkst aanwezig, maar dit kan volgens Van Gelder goed worden bestreden. Daarnaast is de houdbaarheid van de rozen voldoende. "In de winter altijd wel korter dan in de zomer, maar echt korte houdbaarheid kwam niet voor."

bron en foto: Kas als Energiebron

 


26-02-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS