donderdag 28 mei 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

VBW en AVV sluiten 3-jarige CAO voor bloemendetailhandel

VBW en AVV sluiten 3-jarige CAO voor bloemendetailhandel

Na een intensieve periode van overleg hebben VBW en vakbond AVV een nieuwe 3-jarige CAO gesloten voor de bloemendetailhandel. De huidige CAO liep tot en met 31 december 2019. Werkgevers hadden medio februari al ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De medewerkerspeiling die eind februari werd afgerond leverde ook een hoge mate van instemming op. De looptijd van de nieuwe CAO is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

"Er is een mooie en toekomstgericht CAO gesloten met ingrediënten die passen bij de bloemist en de medewerkers van de toekomst. Belangrijke thema’s in deze CAO zijn stimulering van kwaliteitsontwikkeling van medewerkers, modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket en profilering van de branche," aldus VBW.

Er is een principe afgesproken dat de halfjaarlijkse procentuele stijging van het minimumloon de basis wordt voor de stijging van de loontabel. Dat betekent dat de loontabel ieder half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt aangepast met de procentuele stijging van het minimumloon. Per 1 januari 2020 is de loontabel aangepast voor alleen functiegroep A (+ 1,1%) omdat deze groep op minimumloonnivo beloond wordt. Deze loonstijging (1,1%) voor de overige functiegroepen (B t/m F) wordt per 1 juli toegepast in de loontabel. Vervolgens wordt gedurende de looptijd van de CAO dus ieder halfjaar de loontabel aangepast.

Een belangrijk gesprekspunt in het overleg was de eigen bijdrage voor de pensioenpremie; dit punt is opgelost door per 1 juli 2020 het loongebouw met een kleine factor (afhankelijk van functie, leeftijd en prestatie 0,4% - 0,8%) te verhogen; per 1 juli 2020 zal dit in het loongebouw worden gecorrigeerd; deze stijging wordt overigens toegekend alleen over loongebouwdeel en dus niet over de bovenschaalse beloningen;

Eenmalige uitkering
Aanvullend krijgen de medewerkers per november 2020 en november 2021 een eenmalige uitkering van 0,6% van het totaal ontvangen bruto salaris over de periode van 12 maanden daarvoor: dus november 2019 tot en met oktober 2020 en november 2020 tot en met oktober 2021.

Studiebudget
Met ingang van 1 januari 2021 kan elke medewerker aanspraak maken op een jaarlijks studiebudget van 0,5% van het bruto jaarinkomen; dit studiebudget wordt beheerd door de werkgever en kan gebruikt worden voor branchegerichte (en vakmatige) training en bijscholing.

Reiskosten woon-werk
Medewerkers krijgen met ingang van 1 januari 2021 voor woon-werk-verkeer een reiskostenvergoeding van € 0,15/km vanaf de 11e kilometer (enkele reis). Mochten er in de individuele arbeidsovereenkomst andere (= hogere) afspraken zijn gemaakt, dan blijven deze huidige afspraken van kracht.

Normale arbeidsduur naar 40 uur per week
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de normale arbeidsduur in de branche 40 uur per week, 8 uur per dag. Dat betekent niet dat iedere medewerker perse naar 40 uur moet, maar in overleg kan deze mogelijkheid worden ingevuld. De salaristabellen zullen dan ook per genoemde datum worden verhoogd.

WAB in de praktijk
Ter voorkoming dat vanuit Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de branche wordt geconfronteerd met onevenredige kostenstijgingen (m.n. WW-premie) is afgesproken dat bij de periodieke inroostering er sprake mag zijn van maximaal 30% overwerk; daarnaast zullen de minuren aan het eind van de referteperiode van 12 maanden vervallen; dit vraagt goede planning door de werkgever, maar voorkomt een stijging van de loonkosten met 5% omdat door deze maatregelen medewerkers niet bestempeld kunnen worden als flexibele medewerkers.

Klik hier voor alle details uit het CAO-akkoord.

bron: VBW

 


Leandra de Boef | 09-03-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws



2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS