maandag 25 mei 2020
FN TOP logo Let Hope Bloom

Na korte termijn maatregelen nu tijd voor noodfonds

Na korte termijn maatregelen nu tijd voor noodfonds

Na de steunmaatregelen vanuit het kabinet voor de korte termijn is het volgens Glastuinbouw Nederland, Royal FloraHolland en GroenteenFruit Huis tijd om te komen met een noodfonds voor de glastuinbouw. Zij willen een permanente oplossing voor de glastuinbouw en willen voorkomen dat de kortetermijn oplossingen uitstel van executie zijn.

Voor het noodfonds is volgens de partijen een bedrag van € 2 miljard nodig. Dit in combinatie met uitstel van belastingen, werktijdverkorting, uitstel van aflossingen en rente en van de ODE. Volgens voorzitter Sjaak van der Tak verdient het kabinet waardering voor het uitgebreide noodpakket en de snelheid waarmee de maatregelen zijn uitgewerkt. “Het is nu aan het bedrijfsleven om hier mee aan het werk te gaan.”

Het nu aangeboden pakket maatregelen geeft eerste hulp bij de eerste liquiditeitstekorten en voorziet in een leningspakket en opschorting van belastingen voor de korte termijn. Dit biedt echter nog geen soelaas voor de middellange en lange termijn. Hier moet ook hard aan worden gewerkt om samen met de overheden zowel nationaal als in EU-verband aan een noodfonds te werken. Het kabinet heeft gekozen voor een massief en breed pakket dat door de potentiële inzet van miljarden per maand het doel heeft banen te behouden en de economische gevolgen te beperken.

Ook na de bekendmaking van het brede pakket aan maatregelen, blijft overleg over de details en de specifieke consequenties voor de glastuinbouw noodzakelijk. Advies aan glastuinbouwbedrijven is om bewijs van weggevallen omzet als gevolg van de coronacrisis te verzamelen, hetgeen van belang is voor financiële compensatie. Hiervoor wordt nu een format ontwikkeld met Royal FloraHolland en GroentenFruit Huis dat eerst door het ministerie moet worden goedgekeurd Tot die tijd is het verzoek aan glastuinbouwbedrijven om op eigen wijzen aantallen, kilogrammen, prijzen en andere bewijsvoering bij te houden, zodat die gegevens bij beschikbaar stellen van het format hierin kunnen worden gevuld.

bron: Glastuinbouw Nederland

 


19-03-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws



2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS