maandag 25 mei 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

Nieuwe aanvoerregulering klok per dinsdag 24 maart

Nieuwe aanvoerregulering klok per dinsdag 24 maart

Royal FloraHolland gaat ervan uit dat de handel zich de komende maanden niet tot het normale niveau zal herstellen en heeft daarom een nieuwe aanvoerregulering uitgewerkt die kan meebewegen met de vraagontwikkeling. De nieuwe regulering gaat in per dinsdag 24 maart. Met de nieuwe regulering wordt duidelijkheid gegeven over het maximale dagvolume dat voor de klok mag worden aangevoerd. Dit volume wordt bepaald op basis van de volumes over 2019.

fotocredit: Royal FloraHolland

In de nieuwe regulering wordt dagelijks per productgroep bepaald welk percentage de kweker van het dagvolume mag aanvoeren. Voor een productgroep in een herstellende markt kan op die manier meer worden aangevoerd dan voor een productgroep waar de vraag zich nog minder heeft hersteld. Zo is een regulering gemaakt om de komende maanden mee kunnen overbruggen, naar een situatie waarin de markt zich volledig herstelt. De aanvoerregulering is gebasseerd op solidariteit tussen leden. Elke kweker krijgt een eerlijk deel van de tijdelijk lagere marktvraag.

Voor aanvoerders die geen lid zijn wordt dezelfde berekening aangehouden om tot het maximale dagvolume te komen, met een additionele reductie van 50%. Hiermee benadrukt de veiling de voordelen van het lidmaatschap. Om leden te beschermen tegen dumping op de klok, worden alle niet-zelf kwekende aanvoerders die handel voor de klok brengen welke niet afkomstig is van een lid van Royal FloraHolland, tot nader order geweerd. 

De belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe regulering zijn: 

  • Iedere aanvoerder heeft een maximaal dagvolume per productgroep op basis van zijn totale volume in 2019 (aantal stuks in direct en klok).
  • In het maximale dagvolume per productgroep telt zowel het directe volume als het klokvolume mee. Het klokvolume telt voor 100% mee en het directvolume voor 30%.
  • Ook het aantal handelsdagen (klok en direct) wordt meegewogen in de bepaling van het maximale dagvolume. Hiermee krijgen seizoenskwekers een dagvolume naar rato.
  • De veilingmeester bepaalt per dag, per productgroep, het maximale percentage dat kwekers van hun dagvolume mogen aanvoeren voor de klok. Hiermee stuurt hij op goede prijsvorming en het beperken van doordraai. Aanbod en vraag worden hiermee op elkaar afgestemd.
  • De kweker mag zijn maximale aanvoer naar boven afronden tot een hele kar zodat altijd volle karren kunnen worden aangevoerd.
  • Kwekers die meer aanvoeren dan toegestaan zullen uit de aanvoer worden gehaald. De gehele aanvoer wordt tegen een vergoeding vernietigd.

Om te helpen met het bepalen van de maximale dagaanvoer, staat er in Floriday een specifiek overzicht wat er de volgende dag mag worden aangevoerd. 

 


Leandra de Boef | 23-03-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS