dinsdag 14 juli 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

Greenpeace wil staatssteun aan sierteeltsector koppelen aan groene eisen

Greenpeace wil staatssteun aan sierteeltsector koppelen aan groene eisen

Greenpeace uit zijn verbazing over de 650 miljoen staatssteun aan de sierteelt- en fritesaardappelsector zonder dat daar groene voorwaarden aan verbonden zijn. In een brandbrief heeft het het kabinet opgeroepen alsnog groene voorwaarden te stellen aan de financiële steun. De milieuorganisatie stelt dat de sierteelt grootverbruiker is van gif en daardoor mede debet is aan de natuurcrisis.

Door staatssteun aan de landbouw tweeledig te maken kan het kabinet twee vliegen in één klap slaan, stelt de milieuorganisatie. De opties voor bedrijven die vragen om financiële steun zien er volgens Greenpeace als volgt uit: Ontvang financiering om onderdeel te worden van de groene toekomst – wat betekent een omslag naar ecologische landbouw, of kies voor warme sanering. 

"Het is ondenkbaar dat we de intensieve landbouw overeind houden met belastingcenten van de burger", stelt Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland. "Als maatschappij staan we sectoren bij om samen door de coronacrisis te komen, maar niet ten koste van het klimaat en de natuur. Door nu de miljardensteun in een toekomstbestendig landbouwbeleid te investeren, behaal je winst in de toekomst."

Greenpeace pleit ervoor dat bedrijven die vragen om financiële steun alleen subsidies krijgen als ze de omslag maken naar ecologische landbouw. PlanetProof certificering zou een minimale eis moeten zijn voor de sierteelt. Coronasteun kan dan worden aangeboden als lening die wordt kwijtgescholden wanneer de boer zijn afspraken voor een duurzamere productie nakomt. Daarmee wordt een nodige stap gezet in het zowel economisch als ook ecologisch gezond maken van het Nederlandse landbouwsysteem.

Een andere optie is volgens Greenpeace te kiezen voor warme sanering. "Door nu te beginnen met het opkopen van boerenbedrijven met de hoogste milieubelasting, zal de gemiddelde duurzaamheid van de gehele sector snel toenemen en worden marktoverschotten aangepakt", aldus Thijssen in zijn brandbrief aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

 


15-05-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

TE HUUR TE KOOP


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS