dinsdag 14 juli 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

Eenderde van telers buitenteelt houdt zich niet aan regels gewasbeschermingsmiddelen

Eenderde van telers buitenteelt houdt zich niet aan regels gewasbeschermingsmiddelen

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in verschillende buitenteelten blijkt dat telers van fruitgewassen, sierteeltgewassen, akkerbouwgewassen of vollegrondsgroenten, die geteeld worden in de openlucht, zich onvoldoende aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen houden.

Vorig jaar voerde de NVWA 121 inspecties uit bij bespuitingen in buitenteelten. Het ging hier om neerwaarts spuiten in akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen en vaste planten en op- en zijwaarts spuiten in fruit- en boomkwekerijgewassen. Bij 31% van de neerwaartse bespuitingen en bij 42% van de op- en zijwaartse bespuitingen werd een boeterapport of schriftelijke waarschuwing aangezegd voor één of meerdere overtredingen.

Bij het merendeel van de overtredingen werd niet voldaan aan de vereiste driftreducerende maatregelen. Denk aan het gebruik van een kantdop langs oppervlaktewater of de minimaal vereiste driftreductie volgens het activiteitenbesluit milieubeheer of de wettelijke gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen. De lage naleving is voor de NVWA aanleiding om de oorzaken hiervan nader te onderzoeken, zodat de juiste instrumenten ingezet kunnen worden om de naleving te verhogen. Ondertussen gaan de inspecties in het veld door.

bron: NVWA
 


25-05-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

TE HUUR TE KOOP


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS