zaterdag 8 augustus 2020
FN TOP add Zomervakantie

Coronacrisis Tuinbouw roept op tot verlenging periode extra steunmaatregel

Coronacrisis Tuinbouw roept op tot verlenging periode extra steunmaatregel

Crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw doet vandaag bij minister Schouten van LNV en de Tweede Kamer een oproep om de periode te verlengen waarvoor de extra steunmaatregel voor de tuinbouw van kracht is. Volgens Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep van de crisisorganisatie is het absoluut noodzakelijk om de steunmaatregel langer beschikbaar te houden om bedrijven en banen te behouden. "Ondernemers in de tuinbouw tonen in deze crisistijd een enorme veerkracht. We zien tegelijkertijd dat vele honderden bedrijven een beroep doen op de steunmaatregel. De omzetderving loopt nog op of is in aankomst", aldus Bond.

Vandaag debatteert de minister met de Tweede Kamer over de gevolgen van de coronacrisis voor de land- en tuinbouw. De verwachting is dat dit onder andere uitwijst dat het beschikbare budget van 600 miljoen euro niet op gaat. Bond: “Het fonds kan veel bedrijven helpen door de crisis te komen. We zijn hier heel tevreden over." Ondertussen blijven veel ondernemers echter met grote schade zitten omdat ze buiten de criteria van de maatregel vallen of slechts een deel vergoed krijgen én de verliezen nog verder oplopen. "Om die reden moet de maatregel voor een langere periode werkzaam zijn. Net als met andere noodmaatregelen gebeurt. We moeten een grotere groep ondernemers met aanzienlijke schade alsnog kunnen helpen” legt Bond verder uit.

Onderuitputting verklaarbaar

Voor de crisisorganisatie is een forse onderuitputting verklaarbaar. De sector is heel actief en inventief geweest met publieks- en afzetcampagnes en speelde snel in op heropende afzetkanalen. Hierdoor liet de markt herstel zien. Dit beperkt derving van omzet bij telers en van brutowinst bij de handel. “Politieke keuzes bij de uitwerking van de steunmaatregel dragen ook bij aan onderuitputting. Vergis je niet, het overgrote deel van de schade dragen ondernemers zelf, ondanks de steunmaatregel! Daarnaast is voor afzetmarkten als horeca en catering voor groentetelers nog geen sprake van herstel. Dit geldt ook voor een aantal bestemmingen voor sierteeltproducten. Voor andere producten komt de moeilijkste periode nog, terwijl de productie in onze cyclische sector gewoon door gaat”, aldus Bond. Met politieke keuzes doelt hij op het eigen risico van 30%, de tegemoetkoming van 70% op het restant van de schade, de plafonds, de extra criteria voor de voedingstuinbouw en de verrekening met de uitkering uit de NOW-regeling.

 

 


11-06-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Groen-Direkt


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS