woensdag 30 september 2020
FN TOP logo FN TOP add

Westland kiest voor investeren in toekomst én neemt zelf regie Greenport Horti Campus in handen

Westland kiest voor investeren in toekomst én neemt zelf regie Greenport Horti Campus in handen

De gemeente Westland wil de komende jaren stevig gaan investeren. Burgemeester en Wethouders van de gemeente hebben aan de gemeenteraad voorgesteld om 25 miljoen euro uit te trekken voor een steun- en investeringsfonds. Daarnaast is het voorstel gedaan om geld vrij te maken voor onder andere het stimuleren van kennis en innovatie in de glastuinbouw, ontwikkeling van het gebied rond de Greenport Horti Campus en verbetering van de leefomgeving in een aantal dorpscentra. Door te kiezen voor investeren wil de gemeente economisch en sociaal-maatschappelijk sterker uit de crisis komen. Het is een koerswijziging ten opzichte van de vorige begroting, maar de omstandigheden vragen er om, stelt de gemeente. 

Van de genoemde 25 miljoen zou op korte termijn 6 miljoen euro beschikbaar moeten komen voor Westlandse ondernemingen, stichtingen en verenigingen om de kosten die gerelateerd zijn aan de coronacrisis te kunnen financieren. Naast de € 6 miljoen voor directe steunmaatregelen in verband met de coronacrisis, is het voorstel om € 4 miljoen toe te voegen aan de reserve sociaal domein. De resterende € 15 miljoen wordt in een investeringsfonds Westland gestort. 

Regie in ontwikkeling Greenport Horti Campus

Het college van B en W van Westland wil de regie gaan nemen in de ontwikkeling van de Greenport Horti Campus. Op het terrein aan de Middel Broekweg tegenover bloemenveiling Royal Flora Holland staat tot dusver alleen het World Horti Center. Maar dat complex bestrijkt slechts één van vier zogeheten bloembladen van Greenport Horti Campus (GHC).
 
Burgemeester Bouke Arends zegt de indruk te hebben dat er bij de GHC "te veel partijen met te veel belangen betrokken" zijn. Verder constateert hij dat de ontwikkelingen in concurrerende regio's als Venlo en Bleiswijk wél doorgaan. Hij ziet dat met lede ogen aan, omdat in Westland "de tuinbouw in ons DNA zit". Om te voorkomen, dat iedereen hier naar elkaar blijft kijken, wil het college van B en W een bedrag van 1 miljoen euro uittrekken voor onderzoek naar de beste toekomstmogelijkheden van de GHC.

Burgemeester Arends en wethouder Albert Abee hebben onlangs gesprekken gevoerd met grondeigenaar Royal Flora Holland. Daaruit is "een gedeeld beeld ontstaan over de behoefte aan meer voortgang bij de campusontwikkeling". Verder wordt gesteld: "Royal FloraHolland heeft in deze gesprekken ook de mogelijkheid van een toekomstige ontwikkeling van het veilingterrein naar voren gebracht. Dat biedt mogelijkheden voor de Westlandse economie én samenleving.”

Er zijn al langer allerlei ideeën voor de verdere invulling van deze ruime locatie. Er wordt daarbij onder meer gedacht aan een knooppunt voor het openbaar vervoer (onder meer met een light-railverbinding), hbo- en mogelijk zelfs wetenschappelijk onderwijs, en woningbouw. Gezien de ligging zouden hier woontorens zeer wel denkbaar kunnen zijn, filosofeert wethouder Ben van der Stee.

 
bron: Gemeente Westland 

Leandra de Boef | 26-06-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

ThursdOnlineTradeFair


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS