dinsdag 11 augustus 2020
FN TOP add Let Hope Bloom

Royal FloraHolland maakt werk van eigen vastgoedstrategie

Royal FloraHolland maakt werk van eigen vastgoedstrategie

Royal FloraHolland maakt in het verlengde van de algehele bedrijfsstrategie ook werk van de eigen vastgoedstrategie. Ontwikkelingen als de introductie en uitrol van Floriday, Landelijk Veilen en nieuwe logistieke concepten zorgen niet alleen voor ander ruimtegebruik, maar ook voor substantieel minder ruimtebeslag, meldt Royal FloraHolland.

Het onderzoekt nu de haalbaarheid van nieuwbouw, in combinatie met herbestemming van vrijkomend grondoppervlak. Ook worden mogelijkheden om bestaand vastgoed te verbouwen in het onderzoek meegenomen.

In Aalsmeer wordt concreet gekeken naar de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost, waar het braakliggende terrein binnenkort bouwrijp wordt gemaakt. Hierbij wordt in nauw overleg met kwekers en handelsbedrijven gekeken naar versterking van de marktplaats. Daarnaast onderzoekt het ook de mogelijkheden om de locatie Naaldwijk functioneel op te waarderen. Eén van de mogelijkheden daarbij is de realisatie van een modern logistiek centrum op TPW Mars. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van verbouw van bestaande ruimte om nieuwe logistieke concepten te kunnen onderbrengen en naar de samenwerkingsvormen met klanten. Zo geldt ook voor Rijnsburg.

De gemeente Westland heeft recent bekend gemaakt de ontwikkeling van de kennis- en innovatie infrastructuur fors te willen stimuleren. Daarbij onderzoekt de gemeente hoe het gebied van de Greenport Horti Campus in samenhang met de terreinen van FloraHolland integraal kan worden herontwikkeld. FloraHolland en de gemeente trekken hierbij gezamenlijk op.


03-07-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Groen-Direkt


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS