woensdag 30 september 2020
FN TOP add FN TOP logo

Meer transparantie in sierteeltsector met eenvoudiger certificatenbeheer

Meer transparantie in sierteeltsector met eenvoudiger certificatenbeheer

In de sierteeltsector zijn er verschillende certificaten op gebied van kwaliteit, milieu,
sociale omstandigheden en duurzaamheid. Handelsbedrijven vragen deze certificaten vaak op bij kwekers, om deze op hun beurt weer te kunnen communiceren naar hun klanten. Dit alles steeds vanuit de gewenste transparantie over duurzaamheid van de keten. Om dit voor kwekers en voor de eigen handelsbedrijven eenvoudiger te maken introduceert Dutch Flower Group (DFG) samen met Certifeye nu de Certifeye Wallet.

Kwekers kunnen eenvoudig en kosteloos hun certificaten uploaden in de Certifeye Wallet. De bewaking van geldigheidstermijnen en het sturen van herinneringen wordt geheel door Certifeye overgenomen. Kwekers krijgen veel verzoeken van afnemers om certificaten aan te leveren. Nu is een link naar de Wallet voldoende. Dat maakt het veel de hele keten een stuk makkelijker. “Dat hoef je eigenlijk maar één keer te doen,” legt Fred Vahlkamp van Certifeye uit. “Afnemers kunnen zich abonneren op zo’n Wallet. Het resultaat is dat als er een nieuw certificaat wordt toegevoegd aan de Wallet iedereen die zich hierop heeft geabonneerd direct op de hoogte is.”.

Dutch Flower Group en Certifeye Wallet

In de administratie van de DFG-bedrijven staan de betreffende kwekers op groen als alles in orde is. Het platform verzorgt de verwerking en de communicatie rondom al die certificaten. “De komende weken verwachten wij circa duizend Wallets actief te maken. Wij helpen onze kwekers daarbij. Alle certificaten die in onze administratie aanwezig zijn plaatsen wij alvast als service voor hen in een Certifeye Wallet. Vervolgens nodigen wij de kwekers uit om hun Wallet te bekijken en het eigenaarschap daarvan over te nemen. Voor de kweker is dit kosteloos. Voor ons als DFG is het een investering die ons tijd gaat besparen en processen verder digitaliseert. Het is ideaal om zo’n betrouwbaar inzicht te hebben in de status van je toeleveranciers,” aldus Raimon Loman CSR (Corporate Social Responsibillity) Manager van DFG. “Als alle betrokken partijen hun zaken actueel houden dan is het beperkt werk voor iedereen; het platform zorgt voor de rest”, besluit Vahlkamp.


27-07-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

VvdWAnthura


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS