donderdag 1 oktober 2020
Rijksoverheid COVID-19 FN TOP add

Vertrouwen van siertelers in hun bedrijf herstelt weer

Vertrouwen van siertelers in hun bedrijf herstelt weer

Boeren en tuinders hebben in het tweede kwartaal van 2020 weer iets meer vertrouwen gekregen in hun onderneming dan in het eerste kwartaal. Vooral bij glastuinders, en dan vooral op sierteeltbedrijven, is de huidige situatie op het bedrijf (stemmingsindex) sterk verbeterd ten opzichte van de enquête die kort na het eerste kwartaal van 2020 werd uitgevoerd. Dit herstel was er ook duidelijk in de opengrondstuinbouw.

De Agro Vertrouwensindex steeg met ruim 8 punten en kwam uit op +4 punten. Na een meting vlak na het eerste kwartaal was de index gezakt tot -4 punten. In alle sectoren is er enig herstel van vertrouwen te zien, behalve in de varkenshouderij waar het vertrouwen sterk afnam. Alleen het vertrouwen van akkerbouwers is nog negatief. Bij akkerbouwers bleef de stemming nagenoeg gelijk, terwijl de stemming bij pluimveehouders 1 punt daalde.

Ondernemers zijn over de situatie van hun bedrijf op de middellange termijn (twee tot drie jaar) weer wat positiever. De index bleef echter in totaliteit wel negatief. Dit betekent dat er nog steeds meer ondernemers zijn met negatieve verwachtingen dan met positieve verwachtingen voor hun bedrijf over 2 à 3 jaar. De index voor de totale land- en tuinbouw staat na het tweede kwartaal op -6 punten tegen -19 punten aan het eind van het eerste kwartaal van 2020. Vooral glastuinders waren positiever over de bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar.

De Agro Vertrouwensindex is een initiatief van LTO-Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Economic Research. De enquête voor de laatste peiling is verstuurd op 1 juli en het panel kon tot 19 juli zijn mening geven. Er hebben 548 bedrijven deelgenomen. In de enquête wordt niet gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Deze kunnen worden beïnvloed door tal van factoren, zoals de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, beleid of de eigen bedrijfssituatie.

bron: Wageningen University & Research.
 


29-07-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

ThursdOnlineTradeFair


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS