donderdag 1 oktober 2020
Rijksoverheid COVID-19 FN TOP logo

Inspectie SZW eist dat coronachecklist extra getoetst wordt door Stigas

Inspectie SZW eist dat coronachecklist extra getoetst wordt door Stigas

Glastuinbouwbedrijven die de coronachecklist gebruiken, worden momenteel getoetst door de Inspectie SZW. De inspectie eist nu dat de coronachecklist, wanneer die door de werkgever is ingevuld, door Stigas moet worden getoetst. Dit houdt in dat Stigas hiervoor naar de werkgever toe moet om te checken of het klopt hoe de checklist is ingevuld. Glastuinbouw Nederland laat weten dit een onwenselijk proces te vinden.

De extra controle door Stigas kost de ondernemer extra geld en betekent extra administratieve lasten. De Inspectie SZW wijst er op dat de aanvulling op de RI&E inzake corona, geen onderdeel is van de erkende branche-RI&E van Stigas. Wanneer kleine of kleinere bedrijven gebruik maken van een erkende branche-RI&E hoeft deze niet opnieuw te worden getoetst. Omdat de aanvulling niet onder die erkenning valt, moet deze formeel door een gecertificeerde bedrijfsarts of kerndeskundige worden getoetst.

Stigas wijst er op dat de checklist is gebaseerd op de Algemene handreiking COVID-19, opgesteld door de SER. Toetsingen die moeten worden uitgevoerd door de kerndeskundigen van Stigas, leiden tot extra kosten voor bedrijven. Daarnaast vraagt toetsing binnen 4 weken een aanslag op de capaciteit van Stigas die daar momenteel niet op is ingericht. Bij de komende toetsingen van een RIE wordt toetsing van de coronachecklist wel meegenomen.

Glastuinbouw Nederland wil dit probleem zo snel mogelijk uit de wereld hebben. Er wordt overlegd met de andere werkgeversorganisaties en vakbonden wat te doen richting de Inspectie SZW. Daarnaast moet de coronachecklist zo spoedig mogelijk onderdeel worden van de branche-erkende RIE. Parallel aan de erkenning van de RI&E moet het protocol worden opgenomen in de arbo-catalogus, zodat daar in de branche-erkende RI&E naar kan worden verwezen.

bron: Glastuinbouw Nederland
 


06-08-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

ThursdOnlineTradeFair


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS