woensdag 21 oktober 2020
2010TOP  Retail Solutions 2010TOP Schoneveld Open Dagen najaar 2020

EU wil geen versoepeling KaderRichtlijn Water

EU wil geen versoepeling KaderRichtlijn Water

De Europese Commissie (EC) ziet niets in een versoepeling van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het is nu aan de milieuministers van de lidstaten zelf om een definitief besluit te nemen. Nederland is een van de EU-lidstaten die voorstander zijn van het versoepelen.

Als de KRW niet wordt versoepeld, heeft Nederland nog een grote opgave om de kwaliteit van veel regionale wateren te verbeteren voor 2027. De maatregelen voor die verbetering van de waterkwaliteit worden vastgelegd in zogeheten stroomgebiedbeheerplannen (SGBP). Naar verwachting worden deze nieuwe beheerplannen begin 2021 in concept gepubliceerd waarna inspraak mogelijk is.

Een SGBP wordt voor een deel gebaseerd op het waterbeheerplan van het hoogheemraadschap of waterschap. De komende tijd worden de nieuwe versies van waterbeheerplannen ter inzage gelegd. Het is zaak in de regio dit proces goed te volgen, zodat er tijdig wordt gereageerd als een waterbeheerplan maatregelen bevat die ongewenst of onhaalbaar zijn voor de glastuinbouw.

bron; Glastuinbouw Nederland 


18-08-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2010 De Hofmakerij stagemarkt


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS