donderdag 29 oktober 2020
2010TOP  Retail Solutions 2010TOP Schoneveld Open Dagen najaar 2020

Overheid zet concrete stappen richting kringlooplandbouw

Overheid zet concrete stappen richting kringlooplandbouw

Tuinders en boeren die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen binnenkort aanspraak maken op subsidie om ofhankelijke expertise in te kopen. Het Rijk stelt hiervoor 45 miljoen euro beschikbaar via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe). Dat schrijft minister Schouten in een resultatenoverzicht aan de Tweede Kamer over de uitvoering van haar visie op kringlooplandbouw. De regeling is één van de stappen die het voor agrarische ondernemers mogelijk meot maken om te investeren in een duurzame toekomst van hun bedrijf.

Behalve deze subsidiemogelijkheid zjn er ook andere financiële regelingen die investeringen eenvoudiger moeten maken. Zo is er het fonds voor jonge boeren, fiscale stimulering van kringlooplandbouw via de Milieu-investeringsaftrek of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en zijn er subsidieregelingen voor het verduurzamen van stallen. Minister Schouten benadrukt in haar brief dat de resultaten stuk voor stuk het gevolg zijn van samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties, provincies en andere partijen buiten de overheid.

Handleiding voor tuinders

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister onder meer dat boeren en tuinders ondersteuning krijgen via het loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’ en het ‘Agroloket’, als ze een vraag hebben of bijvoorbeeld kampen met knellende regels. Zo is voor en met tuinders een handleiding ontwikkeld voor het geval ze tegen problemen aanlopen bij het benutten van reststromen. 

Innovatieve bedrijfsvisies

Om toekomstbestendige landbouw dichterbij te brengen, werkt het ministerie in enkele gebieden mee aan experimenten met innovatieve bedrijfsvisies. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de experimenteergebieden in de Achterhoek, Twente, Noord Nederland, de Peel en Flevoland. De Boerderij van de Toekomst ontwikkelt en demonstreert praktijkinnovaties. Via Regio Deals en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) kunnen agrarisch ondernemers en regionale instanties en overheden in gebiedsprocessen samenwerken aan nieuwe oplossingen om de omslag naar kringlooplandbouw te kunnen maken.

Omschakelfonds

Volgens Schouten is de omslag naar kringlooplandbouw een proces van jaren en moeten er volgens haar nog tandjes bij. "Er is de komende tijd extra inzet nodig is op het economisch perspectief van agrarisch ondernemers; op wat zij nodig hebben om de omslag te kunnen maken en daarbij ook een goede boterham te blijven verdienen," schrijft de minister. Daarnaast ligt er een Europese uitdaging om de samenwerking rondom kringlooplandbouw te versterken en wil de minister perspectief bieden aan zowel boeren die willen stoppen, als boeren die willen blijven ondernemen. Om deze blijvers financieel te ondersteunen, werkt het ministerie naast subsidieregelingen ook aan een Omschakelfonds.


Leandra de Boef | 04-09-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2010 Anthura Laborant met groene vingers


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS