maandag 8 maart 2021
FN TOP logo FN TOP add

Noodzakelijk agrarisch werk blijft mogelijk tijdens avondklok, nieuwe steun nodig

Noodzakelijk agrarisch werk blijft mogelijk tijdens avondklok, nieuwe steun nodig

Het kabinet heeft woensdag 20 januari 2021 extra maatregelen aangekondigd om de coronacrisis te bestrijden. Het is voornemens een avondklok in te voeren. Dit moet echter nog wel door de Tweede Kamer goedgekeurd worden. Zorg voor planten en dieren is cruciaal werk dat dus ook tijdens de avondklok mag worden uitgevoerd. Over de praktische implementatie zijn nog verschillende vragen. LTO Nederland heeft begrip voor de noodzaak van nieuwe maatregelen om de volksgezondheid te beschermen, maar benadrukt dat nadere steunmaatregelen noodzakelijk zijn.

Cruciale beroepsgroep

De gehele voedselketen is in het kader van de coronamaatregelen eerder al als cruciale beroepsgroep aangemerkt. In de primaire agrarische sector wordt met dieren en planten gewerkt. Dit zal ook noodzakelijk zijn tijdens de avondklok, die waarschijnlijk van 20.30 uur tot 4.30 uur van kracht zal zijn. Waar nodig voor de zorg voor dieren en planten is reizen tijdens de avondklok dus alsnog mogelijk, in lijn met de inzet van LTO Nederland. De overheid zal een modelverklaring beschikbaar stellen. Deze verklaring is verplicht als ondernemers en/of werknemers toch moeten reizen tijdens de avondklok. 

De avondklok wordt van kracht enkele dagen na goedkeuring door de Tweede Kamer, naar verwachting vanaf rond het aanstaande weekend, tot en met de ochtend van 10 februari. Ook worden de reisregels aangescherpt. Het personenvervoer vanuit het VK, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika stopt en voor reizigers uit het buitenland gaan strengere eisen gelden. Een overzicht van de nieuwe maatregelen is op Rijksoverheid.nl te vinden.

Leden en werkgevers van LTO Nederland en de aangesloten regionale en sectorale organisaties met vragen over bijvoorbeeld de avondklok voor werknemers of de noodzakelijke verklaringen kunnen contact opnemen met de Werkgeverslijn (www.werkgeverslijn.nl) of met hun regionale of sectorale LTO-organisatie.

Aanpassing steunmaatregelen

Aanpassing steunmaatregelen noodzakelijk vanwege voortdurende economische impact
De coronamaatregelen hebben nu al bijna een jaar een grote economische impact. Uit cijfers van het CBS bleek dat de inkomsten in de agrarische sector in 2020 met 6 procent zijn gedaald, ondanks de coronasteun van de overheid.

Het verdienvermogen en de toekomst van sommige boerenbedrijven staat ernstig onder druk. Daarom wil LTO Nederland dat:

  • De omzetdrempel voor het kunnen aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlaagd van 30 procent naar 20 procent. Veel bedrijven zitten al bijna een jaar met grote verliezen net onder de omzetdrempel, en de rek is er simpelweg uit.
  • Op basis van SBI-codes wordt gesteld dat in de bedrijfsvoering van boeren en tuinders circa 20% naar vaste lasten gaat. Cijfers vanuit verschillende agrarische sectoren hebben aangetoond dat het percentage in werkelijkheid veel hoger ligt. Een verhoging van het TVL-percentage is daarom nodig en gerechtvaardigd.
  • Het maximumbedrag van € 90.000 TVL-tegemoetkoming per kwartaal sluit niet aan bij de bedrijfseconomische situatie van veel (grotere) mkb-bedrijven. In andere Europese landen is de maximumgrens voor soortgelijke regelingen hoger. Samen met onder andere VNO-NCW en MKB Nederland is LTO Nederland kritisch op deze aftopping op €90.000.

Redactie Floranews | 20-01-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2012 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS