zondag 16 mei 2021
FN TOP logo FN TOP add

FloraHolland pauzeert invoering verplichte digitale milieuregistratie

FloraHolland pauzeert invoering verplichte digitale milieuregistratie

De directie van Royal FloraHolland (RFH) heeft besloten om voorlopig niet te handhaven op de digitale milieuregistratie. De laatste tijd zijn er veel reacties van kwekers gekomen. In samenspraak met de Ledenraad heeft het besloten een time out te nemen om de invoering opnieuw te bekijken. Aanvoerders die nog niet zijn gestart met digitale milieuregistratie krijgen tot nader order geen sanctie opgelegd, meldt RFH.

Steven van Schilfgaarde, CEO van Royal FloraHolland: “We beseffen dat we moeten bijsturen om samen onze ambitie van een duurzame en betrouwbare marktplaats te kunnen realiseren. We nemen de zorgen en knelpunten die onze leden ervaren zeer serieus. Er zijn al veel kwekers gestart met digitale milieuregistratie, maar er zijn ook kwekers die moeite hebben met het tempo van de invoering, de kosten en het feit dat de registratie digitaal moet. We hebben dit met de Ledenraad besproken. Samen gaan we kijken hoe we aan de verschillende wensen tegemoet kunnen komen. De handhaving op de verplichting voor kwekers stellen we daarom tot nader order uit.”

Verder is nog niet aan alle randvoorwaarden van de Ledenraad voldaan. Zo is het commitment van de handel om gecertificeerd duurzame producten in te kopen, nog onvoldoende gerealiseerd. Van Schilfgaarde: “We zijn met de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten) en de VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers) constructief in gesprek over hoe we samen gecertificeerd duurzame productie en inkoop kunnen stimuleren en realiseren.”

Hoe lang dit gaat duren vindt RFH nog moeilijk te zeggen. "Enerzijds gaan we de komende maanden onderzoeken hoe we op een constructieve manier kunnen werken aan de zorgen van onze leden. Vooral het verplichte karakter, de kosten, de snelheid en het feit dat het digitaal moet, zijn knelpunten die genoemd worden. We kijken met de Ledenraad naar mogelijke oplossingen en naar draagvlak voor die oplossingen. Daarnaast zijn er gesprekken met de handel om samen te werken aan een plan van aanpak hoe we gecertificeerd duurzame productie en inkoop kunnen stimuleren en realiseren." De organisatie zegt niet te gaan handhaven tot er een breed gedragen, aangepast plan is.

Stoppersregeling

RFH neemt contact op met iedereen die voor de stoppersregeling heeft gekozen. Samen met de kwekers die zich hiervoor hebben aangemeld wordt gekeken naar wat de beste route is.

 


Redactie Floranews | 25-03-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS