zondag 26 september 2021
2105 Palletcentrale 2109Evanthiavacature2

Netbalancering met tuinders, elektrische vervoer en windturbines is de nieuwe realiteit

Netbalancering met tuinders, elektrische vervoer en windturbines is de nieuwe realiteit
Eén van de wettelijke taken van netbeheerders is de balanshandhaving van het gehele Nederlandse elektriciteitsnet. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit moeten altijd in evenwicht zijn. Wordt deze balans verstoord, dan kan dit leiden tot een stroomstoring of zelfs een black-out, afhankelijk van de duur en de ernst van de onbalans.

De energietransitie zorgt voor een grote groei van (decentrale) opwek van duurzame energie. Ook spelen consumenten een steeds actievere rol door als prosumers zelf elektriciteit op te wekken en kunnen steeds meer apparaten in huis op afstand gestuurd worden waardoor ze deel kunnen nemen aan flexibiliteitsmarkten.

Tot voor kort was het met name de taak van de energiecentrales om onbalans binnen Nederland op te lossen. In een toekomst met steeds minder grootschalige energiecentrales zou netbalancering volgens netbeheerder TenneT ook kunnen plaatsvinden met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen.

TenneT koopt balanceringsreserves in om de netbalans te handhaven en is hiervoor nu nog veelal afhankelijk van grote productie-eenheden. Omdat grootschalige opwek mogelijk in de toekomst niet altijd in voldoende mate beschikbaar is, moet het ook kunnen leunen op kleinschalige decentrale opwek. Het heeft na de primaire reserve (FCR) en noodvermogen (mFRRda) markt nu ook de regelvermogen (aFRR) markt opengesteld voor (onafhankelijke) aggregators en balancing service providers (BSPs) met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen. 

Pilot

Hiertoe heeft het een groot pilot project gevoerd voor regelvermogen. De afgelopen 3 jaar hebben 7 pilot partijen deelgenomen aan de aFRR markt met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen. Elektrische auto's, windturbines, Energie coöperaties, WKK's en demand response bij tuinders en warmtepompen hebben allemaal laten zien dat ze snel genoeg hun productie/consumptie aan kunnen passen en daarmee Nederland kunnen ondersteunen in haar systeembalans. Door in de echte markt deel te nemen en niet in een pilot omgeving zijn de barrières boven tafel gekomen en hebben TenneT en de pilot partijen in open dialoog mogelijke oplossingen besproken.

Weggenomen barrières

Tijdens de pilot zijn ook oplossingen verkend en geïmplementeerd. Zo zijn bijvoorbeeld de uitdagingen met de datacommunicatie opgelost door een privaat mobiel netwerk te gebruiken alsook een private blokchain door middel van het Crowd Balancing Platform (Equigy). Ook heeft TenneT een nieuwe verificatiemethodiek onderzocht en geïmplementeerd zodat ook de levering met decentrale assets en duurzame energiebronnen geverifieerd kan worden zonder te hoge data eisen door het toestaan van aggregatiemethodieken. Tenslotte is er een model rondom onbalansaanpassing voor de onafhankelijke BSP rol geïmplementeerd. Vóór de pilot kon een BSP alleen klanten aansturen die een contract hadden bij dezelfde balansverantwoordelijke. Dan konden bijvoorbeeld alleen klanten meedoen bij die BSP die allemaal bij dezelfde leverancier zaten. Nu is het ook mogelijk om als klant een contract aan te gaan met een onafhankelijke BSP, die niet perse hetzelfde bedrijf is als de leverancier. Hiermee wordt de markt geopend voor nieuwe innovatieve bedrijven.

Overgebleven barrières

Ook zijn er nog een aantal uitdagingen waar de netbeheerder de komende tijd samen met een aantal marktpartijen mee aan de slag gaat. Een van die uitdagingen is de positie van de BSP en de relatie tot andere relevante marktrollen zoals de leverancier, degene die de factuur stuurt aan de klant en de programmaverantwoordelijke, de balansverantwoordelijke van de klant. Een aanpassing van de consumptie/productie door een BSP heeft impact op de leverancier en de programmaverantwoordelijke omdat er andere energiehoeveelheden gemeten wordt in dat kwartier en er daardoor andere energiehoeveelheden met de klant afgerekend moeten worden.

 

Een andere barrière is de implementatie van een slimme meter allocatie om ook echt flexibiliteit te kunnen ontsluiten. De meeste huishoudens zijn nu nog profielklanten, wat betekent dat de energiemeter maar één keer per jaar wordt uitgelezen en het consumeren op momenten van overschot niet toegerekend kan worden aan de betreffende klant. Om deze reden kan een profielklant niet deelnemen aan de onbalansmarkt of andere vormen van netwerk ondersteuning. De implementatie van collectieve slimme meter allocatie, wat betekent dat iedereen als standaard slimme meter allocatie heeft, waarbij de slimme meter elk kwartier wordt uitgelezen, zal hier een belangrijke rol in spelen. Dan kan extra consumptie op momenten van overschot wel worden toegerekend aan de betreffende klant.


Redactie Floranews | 08-07-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2109Evanthia asparagus


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS