zondag 26 september 2021
2109Evanthiavacature2 2105 Palletcentrale

Online Summer of Innovation van start in World Horti Center

Online Summer of Innovation van start in World Horti Center

Dinsdag 20 juli is de Online Summer of Innovation in World Horti Center van start gegaan. Ook deze zomer viert het internationale kennis- en innovatiecentrum voor de glastuinbouw de innovaties die de tuinbouwsector rijk is met een digitale tentoonstelling.

De Nederlandse glastuinbouwsector staat wereldwijd bekend als innovatief en oplossingsgericht en heeft om deze reden een sterke globale positie. World Horti Center vindt het daarom belangrijk om nieuwe producten, trends en ontwikkelingen in de spotlights te zetten, elk jaar weer. Door een grootscheepse verbouwing in het centrum vindt de derde editie van de innovatie-tentoonstelling digitaal plaats.

Deze zomer is er in World Horti Center aandacht voor de volgende innovaties:

  • Van Iperen ontwikkelde een prijswinnende, duurzame productiemethode voor nitraatmeststof uit drijfmest: de GreenSwitch. Deze innovatie minimaliseert energieverbruik, CO2- en stikstofuitstoot.
  • Met het klimaatscherm Luxous Eco en de Luxous H2No-technologie introduceert Svensson twee innovaties, waarmee de volgende stap wordt gezet richting duurzamere glastuinbouw.
  • Benfried introduceert de nieuwste toelating op het gebied van bestrijding van algen in bassins en silo's: Ocion PX 10. Een duurzaam teeltsysteem, begint bij schoon water.
  • Het pepinomozaiekvirus (PepMV) is zonder twijfel een van de grootste bedreigingen voor de tomatenteelt. Valto's middel V10 bechermt tomatenplanten via kruisbescherming tegen aggresieve PepMV-varianten.
  • Royal Brinkman introduceert een allesomvattende app voor telers. Deze digitale tool geeft telers overzicht en inzicht in alle service- en onderhoudstaken binnen het bedrijf.
  • Onlangs heeft TomatoWorld haar demonstratiekas getransformeerd naar showcase en fieldlab voor data gedreven telen. Tomatoworld wil met deze innovatieve teelttechniek bijdragen aan de validatie en ontwikkeling van Data Driven Growing.

Tijdens de Online Summer of Innovation licht World Horti Center niet alleen innovatieve producten en diensten uit, maar wordt er ook aandacht aan events en initiatieven die innovatie tot stand brengen, zoals de academische leergang Innovation Management Horticulture die het centrum in samenwerking met de Erasmus Universiteit organiseert.


Redactie Floranews | 21-07-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS