vrijdag 22 oktober 2021
2110 SB Topbanner 2105 Palletcentrale

NVWA vernietigt rozemarijnplanten met Xylella besmetting uit Portugal

NVWA vernietigt rozemarijnplanten met Xylella besmetting uit Portugal
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maatregelen getroffen na een melding van Portugal over planten uit een met Xylella fastidiosa besmette partij. De planten zijn aan twee Nederlandse bedrijven geleverd door een Portugese teler, zo meldt de NVWA. De rozemarijnplanten worden getraceerd en de nog in Nederland aanwezige planten worden vernietigd. Hiermee wordt de kans op verspreiding geminimaliseerd.

Xylella fastidiosa is een bacterie die niet besmettelijk is en wordt overgedragen door cicaden. De bacterie kan ziektes veroorzaken bij verschillende soorten waardplanten. Het is lastig te bestrijden en schadelijk voor planten, maar niet voor mens en dier.

De Xylella-besmetting kwam in Portugal aan het licht na bemonstering van de symptoomloze partij rozemarijnplanten tijdens hun jaarlijkse officiële survey. De melding is in augustus binnengekomen bij de NVWA, waarna meteen actie is ondernomen. Het gaat om rozemarijnplanten uit een besmette partij die in de tweede helft juli 2021 is uitgeleverd. Hiervan zijn vijf leveringen naar twee Nederlandse handelskwekerijen in West-Nederland gedaan. De NVWA heeft beide bedrijven bezocht en de leveringen getraceerd.

Maatregelen

Het eerste bedrijf heeft vier leveringen ontvangen, waarvan er drie direct na ontvangst aan Denemarken zijn geleverd. De NVWA heeft Denemarken hierover geïnformeerd. De vierde levering is kort na ontvangst geleverd aan de veiling en deze wordt verder terug-getraceerd, omdat de betreffende planten vernietigd moeten worden.

De levering op het tweede bedrijf was nog volledig aanwezig en op dit bedrijf gaat de NVWA na, volgens Europese regelgeving, of er verspreidingsrisico binnen het bedrijf is geweest. Als er geen besmette cicaden op het bedrijf worden gevonden, die voor verspreiding kunnen zorgen, hoeft de NVWA geen gebied af te bakenen en volgen er geen maatregelen voor de omliggende bedrijven.

Daarnaast gaat de NVWA na of er nog andere risicopartijen zijn geleverd vanaf het besmette bedrijf in Portugal. 

 


Redactie Floranews | 20-08-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS