vrijdag 22 oktober 2021
2105 Palletcentrale 2110 SB Topbanner

Nog vijf glastuinders tegen financiering gewasoverstijgend onderzoek

Nog vijf glastuinders tegen financiering gewasoverstijgend onderzoek

Er zijn nog vijf glastuinders die bezwaar hebben tegen de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor de drie innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof. Via Kennis in je Kas zouden alle glastuinders in Nederland hier aan mee moeten betalen, maar dit stuit al sinds 2019 op bezwaar.

Voor de behandeling van de bezwaren is een commissie 'Bezwaar en beroep' samengesteld. De commissie heeft alle openstaande bezwaren over 2019 en 2020 inmiddels administratief behandeld en hierop een schriftelijke reactie gegeven. Vaak heeft dit ertoe geleidt dat het bezwaar door de betreffende ondernemer werd ingetrokken. Behalve voor 5 ondernemers. Zij worden uitgenodigd voor een fysieke hoorzitting van de commissie in de tweede helft van september.


26-08-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS