woensdag 8 december 2021
2105 Palletcentrale 2112KerstbannerFloranews

Europese bloemen- en plantensector streeft naar Europees meermalig plantentrayconcept voor eind 2022

Europese bloemen- en plantensector streeft naar Europees meermalig plantentrayconcept voor eind 2022

De Nederlandse plantensector werkt samen met de Duitse Stiftung Initiatieve Mehrweg (SIM) aan een Europese brancheoplossing ter vervanging van eenmalige plastic plantentrays. Op initiatief van branchevertegenwoordigers binnen de Europese bloemen en plantensector, als ook brancheorganisaties en de Duitse retail is hiervoor in maart 2021 het project ‘ Meermalige Planttray’ gestart. Het streven is om voor het einde van 2022 een Pan Europees meermalig plantentrayconcept te introduceren.

Onder begeleiding van de Duitse SIM onderzoeken bovengenoemde partijen de mogelijkheid tot een duurzame meermalige Europese oplossing voor de huidige eenmalige plantentrays. Hiermee kan de door eenmalige plantentrays veroorzaakte CO2 uitstoot sterk verminderd worden, op grondstoffen bespaard worden én plastic afval verminderd worden. Volgens de SIM worden alleen al in Duitsland 100 miljoen eenmalige plantentrays per jaar gebruikt.

Inmiddels werken binnen enkele virtuele werkgroepen 70 Europese branchevertegen-woordigers samen om tot een duurzame oplossing te komen. Vanuit Nederland zijn de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), Royal FloraHolland en Container Centralen vertegenwoordigd in de werkgroepen. De belangrijkste vraagstukken die behandeld worden gaan met name over de benodigde technische specificaties van de nieuwe meermalige trays, het aantal potmaatvarianten als ook hoe de trays in de huidige ketenlogistiek kunnen worden opgenomen. Het komende half jaar zullen zowel in Duitsland als in Nederland diverse pilots gehouden worden om data te verzamelen. 

Dat het project wordt gefinancieerd vanuit de branche zelf toont dat er binnen de branche zowel sterk bewustzijn als draagvlak is om tot een gemeenschappelijke Europese oplossing te komen. Te meer omdat nationale en onderneming gebonden oplossingen in de afgelopen 30 jaar, ondanks inspanningen van diverse partijen (o.a. Royal FloraHolland) om dit verder uit te bouwen, uiteindelijk slechts een beperkt marktaandeel hebben weten te bereiken. Het aandeel van eenmalige plantentrays ligt volgens een schatting van SIM op zo’n 90%.


Redactie Floranews | 01-10-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2111Evanthia


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS