dinsdag 18 januari 2022
2105 Palletcentrale FN TOP add

Glastuinbouw formeert crisisteam energie

Glastuinbouw formeert crisisteam energie

Glastuinbouw Nederland is samen met de Greenports druk bezig om een Crisisteam Glastuinbouw samen te stellen. Het crisisteam gaat enerzijds de impact van de hoge energieprijzen voor bedrijven intensief volgen en anderzijds monitoren op welke manier acties mogelijk zijn.

Als gevolg van de zeer hoge gas- en elektriciteitsprijs en de eveneens stijgende olieprijs komen bedrijven in diverse sectoren in de knel. Waaronder met name ook bedrijven in de glastuinbouw. Dat is de aanleiding voor de samenstelling van een crisisberaad, vergelijkbaar met de aanpak van de coronacrisis in maart 2020. Naast organisaties in de glastuinbouw worden wellicht ook partijen met expertise op gebied van energie, teelttechniek en financiën bij het overleg betrokken.

De voorzitter van Glastuinbouw Nederland, Adri Bom-Lemstra, gaf afgelopen maandag in Hart van Nederland aan dat ze vreest dat er deze winter bedrijven gaan omvallen. Die zorg deelt ze nadrukkelijk met zowel de media als de politici die ze spreekt. “Wat kan de overheid eraan doen, wat kunnen banken eraan doen? Wij gaan zelf kijken hoe we nog minder energie kunnen gebruiken in onze teelten. Maar we hebben wel hulp nodig”, aldus Bom Lemstra.

Minister Carola Schouten (LNV) zei in diezelfde uitzending dat de gasprijs voor iedereen heel hoog is en ze geen uitzondering kan maken voor tuinders. “We moeten zorgen dat de overstap naar elektriciteit loont. En dat zijn we nu aan het stimuleren.” Hiermee doelt de minister op de 125 miljoen euro die in de rijksbegroting opzij is gezet om de verhoogde ODE-tarieven terug te draaien, specifiek voor onevenredig hard getroffen sectoren als de glastuinbouw.

Bron: Glastuinbouw Nederland


Redactie Floranews | 06-10-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2112John


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS