dinsdag 18 januari 2022
2105 Palletcentrale FN TOP add

Tuinbouw overlegteam: Vooral tuinder voelt pijn van hoge energieprijzen

Tuinbouw overlegteam: Vooral tuinder voelt pijn van hoge energieprijzen

Er zijn grote zorgen over de impact die de snel stijgende energieprijzen hebben op een aanzienlijk deel van de glastuinbouwbedrijven. In de overige schakels binnen de tuinbouwketen zijn de effecten vooralsnog minder zichtbaar. Dat is de uitkomst van het overleg van diverse tuinbouworganisaties dat woensdagavond 6 oktober plaatsvond. De bijeenkomst van het Tuinbouw Overlegteam was een initiatief van Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland. 

“De huidige ontwikkelingen hebben alles in zich om een bredere crisis voor de sector te worden. Voor veel telers ís de huidige situatie nu al nadrukkelijk een crisis”, verwoordt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Het overleg is met name bedoeld om bij andere tuinbouwsectoren en –ketenspelers zoals veiling, handelsbedrijven en banken te inventariseren hoe groot de problemen zijn en aan welke mogelijke oplossingen wordt gedacht. Al snel werd tijdens de bijeenkomst de conclusie getrokken dat het met name de producenten van bloemen, planten en groenten in de glastuinbouw zijn die het hardste worden getroffen door de enorme prijsstijging op gas en ook elektriciteit.

“De situatie verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf”, licht Adri Bom-Lemstra toe. “Niet alleen is de energiebehoefte van elk bedrijf anders, ondernemers hebben bovendien individuele contracten lopen met enerzijds afnemers in de retail en anderzijds de energieleveranciers.” Ook is het volgens Bom-Lemstra nog lastig te voorspellen wat de effecten op de langere termijn zullen zijn. “De factor tijd is daarbij essentieel. Als de prijzen nog drie maanden op dit hoge niveau blijven, of verder stijgen, dan komen er veel meer bedrijven in de problemen. Niet alleen teeltbedrijven”, zo verwacht de voorzitter van Glastuinbouw Nederland. “Energieprijzen bepalen voor een belangrijk deel de kostprijs van een tuinbouwondernemer, maar ook voor bedrijven in andere sectoren.”

Oplossingen verkennen

Naast het inventariseren van de financiële gevolgen, bereiden de partijen zich ook voor op een ongunstig scenario voor de nabije en verdere toekomst. Zo willen ze met de overheid en  banken nader verkennen welke mogelijkheden zij zien om de telers te helpen. In andere Europese landen wordt bijvoorbeeld een plafond voor de gasprijs wordt vastgesteld. Het Tuinbouw Overleg wil onderzoeken of dit ook een optie is voor Nederland. Maar ook of energiebedrijven in staat blijven om hun leveringsverplichtingen na te komen en of de overheid een rol kan spelen om dit te voorkomen als dit in het geding is. 

Wat de gevolgen zijn voor het aanbod van Nederlandse kasgroenten, bloemen en planten is  nog lastig te voorspellen. Er zouden signalen zijn dat telers hun kas deels leeg laten liggen.

Voorkomen dat energietransitie tot stilstand komn

De laatste jaren lag de focus van de teeltbedrijven op besparen en verduurzamen. Het tuinbouw overleg wil voorkomen dat dit nu tot stilstand komt door de hoge energieprijzen. In zijn algemeenheid neemt de investeringskracht van glastuinbouwbedrijven door de huidige situatie af, terwijl fossielvrij telen al veel langer de doelstelling van de glastuinbouw is.

Bedrijven willen graag verder verduurzamen, maar verhoogde energiebelastingen hebben belangrijke stappen in de energietransitie de afgelopen jaren gefrustreerd. “Doordat ook de subsidie voor duurzame energie is gekoppeld aan de gasprijzen, gaan zelfs vooruitstrevende bedrijven op gebied van de energietransitie de pijn van de huidige ontwikkelingen voelen. In zijn algemeenheid neemt de investeringskracht van glastuinbouwbedrijven door de huidige situatie af. Ook uit oogpunt van klimaatdoelstellingen is dat een slechte ontwikkeling."

Glastuinbouw Nederland roept de Nederlandse overheid daarom op om de regie te nemen in dit vraagstuk en te voorkomen dat de energietransitie stil valt. 


Redactie Floranews | 07-10-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2112EvanthiaBrassica


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS