dinsdag 18 januari 2022
FN TOP add 2105 Palletcentrale

VGB en Royal FloraHolland herijken samenwerking

VGB en Royal FloraHolland herijken samenwerking
De VGB en Royal FloraHolland (RFH) zijn tot de conclusie gekomen dat de relatie tussen kopers en de coöperatie van kwekers een belangrijke is, maar dat deze wel aan herijking toe is. De bestuurders van RFH en VGB hebben afgesproken dat ze de komende weken toe gaan werken naar een manifest, waarin de nieuwe manier van samenwerken tussen de VGB en RFH op hoofdlijnen wordt vastgelegd. 
 
In het manifest zal op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau helder gemaakt worden op welke terreinen en op welke wijze de VGB en RFH intensief samenwerken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om duurzaamheid, Brexit, weerbare sierteelt en arbeidsmarktproblematiek. Daarnaast wordt in het manifest beschreven hoe de klantenplatformen gaan werken en wat de rol van de VGB daarin wordt.
 
 
De klantenplatformen vinden verder in een nieuwe, gesegmenteerde vorm plaats, conform de eerder geuite wens van de VGB. Hierin zal met elkaar worden gesproken over onder meer koperstarieven, duurzaamheid en digitalisering, waarbij de VGB hecht aan transparantie en voorspelbaarheid voor de kopers vastgelegd in duidelijke Service Level Agreements (SLA’s).
In het manifest wordt verder vastgelegd conform welke principes de klantenplatformen werken. Afhankelijk van de klantrelatie zal RFH daarnaast op individuele basis strategische gesprekken voeren en maatwerk creëren om aan specifieke wensen te voldoen.

Redactie Floranews | 11-10-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2112John


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS