woensdag 8 december 2021
2112KerstbannerFloranews 2105 Palletcentrale

Versnellers FSI houden vast aan duurzaamheidambitie en breiden uit

Versnellers FSI houden vast aan duurzaamheidambitie en breiden uit

Floral Trade Group (FTG) en de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) hebben zich hebben aangesloten bij het Versnellingsinitiatief binnen Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Hiermee treden zij toe tot een groep bedrijven die actief en versneld willen bijdragen aan een toekomstbestendige sierteeltsector waarin bloemen en planten met respect voor de mens en milieu worden geteeld en verhandeld.

De Versnellingsinitiatief bestaat nu uit Dutch Flower Group, Royal Lemkes, FM Group, Royal FloraHolland en de recent toegetreden Floral Trade Group en VGB. De bedrijven streven sinds de start in 2017 gezamenlijk naar een zo hoog mogelijk percentage gecertificeerde productie en handel van bloemen en planten. Hierbij omarmen zij de ambitie van het internationaal leidende Floriculture Sustainability Initiative (FSI), dat in 2025 minimaal 90 procent van de door de FSI-leden geproduceerde, ingekochte en verhandelde bloemen en planten duurzaam zijn.

Op de goede weg

"In de afgelopen jaren heeft ons Versnellingsinitiatief in nauwe samenwerking met FSI daadwerkelijk bijgedragen aan versnelling binnen de sierteelt op het vlak van duurzame inkoop en productie", vertelt Michiel de Haan, Managing Director van Royal Lemkes. "Onder de eerdere FSI ambitie voor 2020 is het percentage duurzame inkoop, gemeten in aantal stuks/stelen, van en door FSI leden fors gestegen: voor planten van 53 procent in 2016 naar 81 procent in 2020. Voor bloemen van 39 procent in 2016 naar 73 procent in 2020. Dit laat zien dat we op de goede weg zijn.”

Van links naar rechts: John Zwaan, Marcel Zandvliet, Maarten Bánki en Michiel de Haan (vier van de zes vertegenwoordigers van de Versnellers)

Marcel Zandvliet, CMO/CSO van Dutch Flower Group, vult aan: “Wij zien dat door samen te werken op het gebied van duurzaamheid we inmiddels niet alleen de duurzame inkoop hebben weten te vergroten binnen de sierteelt, maar ook andere thema’s gezamenlijk benaderen. Dit versterkt de boodschap richting onze klanten, van grootschalige retailers tot bloemisten, om samen met onze kwekers te werken aan verduurzaming.”

Intensievere samenwerking met ketenpartners

In de komende jaren zullen de Versnellers intensiever samenwerken met meer ketenpartijen. “We gaan met kwekers, andere handelspartijen en overige partners zoals certificerende instellingen, om tafel om te praten over onze gezamenlijke ambitie, belangen en speerpunten", vertelt Nancy van Kleef, Director Marketing & Retail van FM Group. "Door goed in- en overzicht te hebben van alle lopende initiatieven maken wij optimaal gebruik van de synergiën die er zijn in relatie tot de pijlers van FSI2025. Dit helpt ons om op meerdere vlakken doelen te stellen en te bereiken waarover wij ook telkens transparant zullen communiceren.”

Inzet op certificering

Op weg naar het FSI doel is het volgens de versnellers van groot belang dat kwekers minimaal beschikken over milieucertificering. Dit zou de basis zijn om met elkaar transparantie te creëren in productie en handel naar internationale klanten. Daarom willen de versnellers hier samen met de kwekers op inzetten. Ook willen zij hen daarbij ondersteunen indien gewenst. Dit zou al vanaf 2017 de insteek geweest zijn. Maarten Bánki, Manager Duurzame Ontwikkeling bij Royal FloraHolland licht toe: “In de afgelopen jaren heeft Royal FloraHolland veel bijeenkomsten met kwekers gehouden om te bespreken waar zij tegenaan lopen en hoe we het makkelijker kunnen maken voor hen. We gaan hier onverminderd mee door, waar mogelijk samen met handelsbedrijven uit het Versnellingsinitatief."

Volgens Bánki is hiermee goede voortgang geboekt. "Ruim 2.800 van onze 5.000 aanvoerders voeren nu al een digitale milieuregistratie en op dit moment zijn ruim 2.150 kwekers – die met elkaar 84% van de omzet vertegenwoordigen - in het bezit van een geldig milieucertificaat. Dit is voor ons het bewijs dat we op de goede weg zijn.” 


Redactie Floranews | 11-10-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2111Beekenkamp


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS