woensdag 8 december 2021
2112KerstbannerFloranews 2105 Palletcentrale

Aardwarmte Maasdijk dichterbij

Aardwarmte Maasdijk dichterbij

De realisatie van het aardwarmteproject in Maasdijk komt dichterbij. Er is een akkoord bereikt met de aandeelhouders HVC en Capturam over het verstrekken van het eigen vermogen voor drie doubletten. De eerste contracten met aannemers voor het realiseren van de aardwarmtebron zijn nu getekend. Daarnaast hebben de leden van de warmtecoöperatie Kralingerpolder zich ook aangesloten bij de coöperatie Maasdijk. Het gaat om een forse verduurzaming voor de Westlandse glastuinbouw, vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 40.000 tot 60.000 huishoudens.

De werkzaamheden ter voorbereiding van de realisatie in Maasdijk, starten naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021. De afgelopen 2 jaar zijn de omwonenden van de aardwarmtelocatie betrokken bij de ontwikkeling naar een mogelijk aardwarmteproject. Naarmate de realisatie dichterbij komt wordt het omgevingsoverleg met de omwonenden verder geïntensiveerd.

In 2018 hebben de glastuinbouwondernemers in het gebied zich verenigd en gecommitteerd aan de ontwikkeling van Aardwarmte Maasdijk. De oppervlakte van de leden van de warmtecoöperatie bedraagt 200 hectare vanaf de Oranjepolder tot aan Groeneweg. Naast de kwekers in Maasdijk, sluiten telers van de Lier aan die eerder verenigd waren in de coöperatie Kralingerpolder.

Voor de aansluiting op het warmtenet betalen de telers jaarlijks een vast bedrag op basis van een kostprijsplusmodel waarbij aandeelhouders en afnemers gelijk delen in de verbetering van de businesscase. De warmte nemen zij af tegen werkelijke kosten, waarbij zij profiteren van eventuele meevallers. Wat zij niet gebruiken kunnen ze onderling verhandelen; zo kunnen ze de kosten laag houden en de warmtebron optimaal benutten.

Er zijn voldoende contracten gesloten voor de basis van het project. Vervolgstap is het sluiten van contracten in het gebied Kralingerpolder. De verdere ontwikkeling van het project, van geologie tot aan het ontwerp van de putten en de route van het warmtenet zijn in een dermate stadium dat de aandeelhouders besloten hebben om, als de vergunning er is, te starten met de realisatie.

Aardwarmte Maasdijk heeft als doel 3 aardwarmtedoubletten achter elkaar te realiseren. Daarbij bevinden de putten zich bovengronds enkele meters naast elkaar en worden ze schuin geboord waardoor er op diepte een grote afstand is tussen de putten (1,5 tot 2 km). Geologisch onderzoek toont aan dat de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

bron en foto: Aardwarmte Maasdijk
 


Redactie Floranews | 22-10-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2112 FNkerst


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS