dinsdag 18 januari 2022
FN TOP add 2105 Palletcentrale

Oerlemans Packaging ondersteunt ambitieus scenario van CO2-reductie met 50 procent

Oerlemans Packaging ondersteunt ambitieus scenario van CO2-reductie met 50 procent

Terwijl in Glasgow de wereldleiders vergaderen over concrete doelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, presenteerde onderzoeksinstituut CE Delft deze week een ambitieus rapport waarin de kunststofindustrie een realistisch routepad kan volgen naar 50 procent CO2-reductie in het jaar 2030. Directeuren Theo Stijnen van Plastics Europe en Harold de Graaf van de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) namen het rapport van onderzoeksleider Geert Bergsma in ontvangst tijdens de jaarlijkse Future Proof Plastics conferentie in ontvangst.

In het rapport wordt er van twee scenario’s uitgegaan; reductie via autonome doorontwikkeling en een via de ambitieuze transitieagenda. In deze transitie agenda zijn – onder regie van de kunststofindustrie - doelen opgesteld voor inzet van duurzame grondstoffen als recyclaat en biobased, maar ook voor een verbetering van de kwaliteit. Tastbare routekaarten zoals die voor de inzet van recyclaat maken de transitieagenda toepasbaar. Dit laatste scenario biedt de grootste reductie van CO2-emissie met een halvering van de uitstoot. Dat scenario gaat niet vanzelf, er moet aan een aantal flinke voorwaarden worden voldaan.

Gelijk speelveld

Het ambitieuze nieuws uit het rapport geeft een kapstok voor de sector om snel aan de slag te gaan. Maar wat heeft het meeste impact? Na presentatie van het rapport gaan betrokken partijen in discussie over hoe deze doelstelling gehaald zou kunnen worden. Namens de kunststofindustrie is directeur duurzaamheid Rob Verhagen van de Oerlemans Packaging Group panellid. “Om de circulaire doelen te kunnen halen, is het belangrijk dat er een gelijk speelveld is voor álle bedrijven,” bepleit Verhagen.

“De circulaire economie geeft ons voordelen op CO2 voetafdruk, zorgt ervoor dat afval waarde krijgt en zorgt voor een reductie in het gebruik van grondstoffen. We willen als kunststofindustrie meer recyclaat en biobased materiaal inzetten – er moet dan wel significant geïnvesteerd worden. We vragen de overheid om meer regie te pakken om die circulaire grondstoffen beschikbaar te krijgen en een gelijk speelveld te krijgen voor alle partijen in de markt. Het rapport laat ook mooi zien dat er naast een directe CO2-reductie er ook indirect veel voordelen zijn aan de toepassing van kunststof: Denk aan lagere logistieke kosten, reductie van voedselverspilling of betere isolatie. Laat dat besef in de héle keten meewegen om de CO2-reductie te halen!”

Verpakking, wat zo’n veertig procent van de jaarlijkse nationale plastic productie vertegenwoordigd, moet zo duurzaam mogelijk ontwikkeld worden. Deze visie is sinds 1992 een van de kernwaarden van Oerlemans Packaging. Via het eigen testlaboratorium kijkt het bedrijf intensief naar de verbetering van kunststof verpakking op het gebied van recycleerbaarheid, maar ook op het vergroten van de CO2-reductie. Daarbij volgt de producent het Rethink beleid voor verduurzaming van plastics. Met deze kennis heeft de producent een CO2 reductieprogramma samengesteld voor haar klanten, waarin het bedrijven adviseert over de mogelijkheden op verpakkingsbeleid met de actuele Europese richtlijn als kader.


05-11-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2201 GroenDirekt


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS