dinsdag 18 januari 2022
2105 Palletcentrale FN TOP add

Lokale veiling blijft in Rijnsburg bestaan naast landelijke digitale veiling

Lokale veiling blijft in Rijnsburg bestaan naast landelijke digitale veiling

De lokale veiling in Rijnsburg laten bestaan, náást de toekomstige landelijke, digitale veiling. Dat is het advies van de klankbordgroep Lokale Veiling. Dit advies geeft de klankbordgroep aan de hand van het onderzoek dat het de afgelopen maanden deed met Royal FloraHolland (RFH). Het MT van RFH zegt blij te zijn met deze uitkomst en stemt in met het advies van de klankbordgroep.  

In een aantal sessies is gesproken met de kwekers en kopers uit de klankbordgroep gesproken over hun behoeften en zorgpunten van de toekomstige digitale veiling. Hieruit kwam naar voren dat er behoefte is aan een overzicht over de lokale, digitale klokken, het schouwen van (bijna) alle producten, een etalagefunctie voor niche- en seizoensproducten en het tijdig ontvangen van producten.

Aan de hand hiervan heeft Royal FloraHolland besloten de lokale klokken in Rijnsburg voorlopig te behouden. Wel digitaliseert het de lokale klokken in Rijnsburg conform planning. Tot minimaal 2023 behoudt Rijnsburg daarmee zijn lokale veilschema op de lokale digitale klokken. Inkopers krijgen hiermee de tijd om de mogelijkheden van de nieuwe (digitale) inkoperswerkplek te ontdekken. Daarnaast wordt gewerkt aan een mogelijke reductie van het aantal lokale klokken om ook zo het overzicht van het aantal te volgen klokken voor inkopers te bevorderen.

Klankbordgroeplid en koper Fred Jansen van Hans Visser Plantenexport Aalsmeer bv: “De klokken zijn voor Hans Visser een belangrijk inkoopkanaal en genereren ook een duidelijke meerwaarde naar onze klanten. Binnen de klankbordgroep zijn vanuit sterk uiteenlopende typen stakeholders de wensen en behoeften in kaart gebracht. Er is geen one size fits all; maak hier maar eens een mooie cake van! Binnen de zwaarwegende randvoorwaarden die Royal FloraHolland hanteert is er hard getimmerd aan een realistisch eindresultaat”.

In Rijnsburg zal – net als in Aalsmeer en Naaldwijk – geen fysieke kar meer voor de klok langsrijden. Het blijft daar dus 100 procent beeldveilen. De mogelijkheid tot schouwen blijft echter wel behouden. Producten worden in koelcellen geclusterd opgesteld. Groen, bloeiend, outdoor planten en bloemen staan gesorteerd op het gewenst aantal graden.

Wel schouwen

Daarnaast wordt de behoefte om ook de te schouwen producten dieper gesorteerd te hebben, aangevuld met de introductie van een “buy now-knop" verder uitgewerkt. Hierbij ontwikkelt RFH op verzoek van de klankbordgroep een app waarmee een inkoper kan zien waar een product staat opgesteld.

De mogelijkheid van een etalagefunctie voor niche- en seizoensproducten zal de komende periode verder worden onderzocht. Zo wordt onder andere gekeken naar de positie in het veilschema alsmede hoe Veilingmeesters tijdens het veilen nicheproducten onder de aandacht kunnen brengen.

Op tijd leveren

In de klankbordgroep werden zorgen geuit over verlate levering van producten bij overgang naar orderpicken. Onderzoek wijst volgens de veechter uit dat bij de overgang naar orderpicken, inkopers meer mogelijkheden krijgen om de levering van producten beter te laten aansluiten op hun bedrijfsprocessen. Ook in Rijnsburg stapt Royal FloraHolland daarom over op orderpicken.  

“Het was prettig samenwerken met de klankbordgroep. Ik heb het idee dat er goed naar elkaar is geluisterd en heb veel aandachtspunten zien terugkomen. Ik ben ook blij dat wij dit in gezamenlijkheid van zowel aanvoerders als kopers hebben kunnen doen”, aldus Kweker en klankbordgroeplid Job van Egmond van Van Egmond Matricaria.


Redactie Floranews | 12-11-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2112John


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS