dinsdag 18 januari 2022
FN TOP add 2105 Palletcentrale

CO2-emissie glastuinbouw in 2020 gestegen

CO2-emissie glastuinbouw in 2020 gestegen

In 2020 is de totale CO2-emissie van de glastuinbouw gestegen naar 6,1 Mton. Een stijging van 0,2 Mton. Dit blijkt uit de nieuwste Energiemonitor Glastuinbouw 2020. Hiermee lag de emissie in 2020 boven het in 2017 gestelde doel van 4,6 Mton, maar onder het oorspronkelijke emissiedoel van maximaal 6,2 Mton dat in 2014 voor 2020 werd gesteld, meldt Wageningen University & Research.

Uit onderzoek van Wageningen Economic Research in 2021 is gebleken dat recente ontwikkelingen aanleiding geven een nieuwe technische correctie van het doel van 2020 te overwegen. De totale CO2-emissie was vorig jaar 11procent lager in vergelijking met 1990. De CO2-emissie van de teelt lag 35 procent lager.

De toename van de CO2-emissie in 2020 kwam door een verdere toename van het areaal, de stijging van de elektriciteitsverkoop met wkk, de afname van de inkoop niet-duurzame warmte en de toename van het energiegebruik per m2. De stijging van CO2-emissie werd wat beperkt door de groei van de inzet van duurzame energie en de groei van de inkoop elektriciteit.

De CO2-emissie van de teelt per m2 na temperatuurcorrectie steeg in 2020 met 0,3 kilo naar 45,7 kilogram CO2. Deze stijging is minder dan de stijging van de totale CO2-emissie zonder temperatuurcorrectie. Dit komt doordat de eerste indicator onafhankelijk is van de buitentemperatuur, het areaal en de elektriciteitsverkoop en juist deze laatste twee indicatoren hadden in 2020 de grootste invloed op de stijging van de totale CO2-emissie. De conclusie is dat de stijging van de totale CO2-emissie in 2020 vooral voortkwam uit factoren waarop de glastuinbouw beperkt invloed heeft.

Het totaal energiegebruik steeg in 2020 naar 110 Petajoule. Deze stijging kwam vooral door toename van het areaal. Het energiegebruik per m2 was met 1,1 Gigajoule per m2 ten opzichte 2019 globaal stabiel. Wel daalde het aandeel elektriciteit in het energiegebruik van 26 naar 24 procent. Deze daling kwam mede voort uit de effecten van coronamaatregelen en de hogere ODE-heffing op elektriciteit.

Het aandeel van de energievoorzieningen zonder CO2-emissie in de glastuinbouw groeide in 2020 met 0,5 procentpunt naar 22,5 procent. Sinds 2010 is dit aandeel bijna verdubbeld. Het aandeel duurzame energie hierbinnen nam in 2020 toe met bijna 1 procentpunt naar 10,4% en de hoeveelheid duurzame energie groeide van 10,0 Petajoule in 2019 naar 11,5 Petajoule in 2020. Hierbij was aardwarmte de belangrijkste warmtebron.

De productie van elektriciteit met aardgas via de wkk was met 10,3 miljard kilowattuur in 2020 iets lager in vergelijking met 2019. Wel was er een verschuiving van eigen consumptie van geproduceerde elektriciteit naar verkoop. Dit laatste kwam mede door de effecten van coronamaatregelen en de gemiddeld financieel-gunstige sparkspread. Door het aardgasverbruik van de wkk’s lag in 2020 de CO2-emissie van de glastuinbouw 2,8 Mton hoger, maar werd er buiten de glastuinbouw in elektriciteitscentrales 4,4 Mton CO2-emissie vermeden.

bron: Wageningen University & Research


Redactie Floranews | 16-11-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2112EvanthiaBrassica


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS