dinsdag 18 januari 2022
FN TOP add 2105 Palletcentrale

Piet Boonekamp ontvangt KNPV-prijs 2021

Piet Boonekamp ontvangt KNPV-prijs 2021

Piet Boonekamp heeft de KNPV‐prijs 2021 ontvangen voor zijn bijzondere inzet voor de plantenziektekunde in Nederland. De prijs werd uitgereikt op 25 november tijdens de bijeenkomst Plantenziekten & Biodiversiteit van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV).

"Boonekamp ontvangt de prijs omdat hij zich gedurende zijn lange carrière op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor wetenschappelijk onderzoek in de gewasbescherming en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk. In verschillende functies heeft hij vele jaren invloed gehad op het Nederlandse beleid op het gebied van gewasbescherming. Als voorzitter van de KNPV en van de European Federation of Plant Pathology is hij (mede) beeldbepalend geweest in het vakgebied, vooral op het grensvlak van fundamenteel en praktijkonderzoek, gericht op geïntegreerde en biologische bestrijding. De gedreven, verbindende en altijd enthousiasmerende opstelling van Piet Boonekamp heeft velen geïnspireerd."

De KNPV‐prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de plantenziektekunde /gewasbescherming in Nederland. De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag van € 2500,00. De prijs is vijf keer eerder uitgereikt aan Gerrit Bollen (1999), Jan Carel Zadoks (2002), Frank Wijnands (2005), Joop van Lenteren (2008) en Jan Bouwman (2013).


Redactie Floranews | 29-11-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2112John


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS